ÅSIKT

Nostalgiske Björklund

LEDARE

Utbildningsminister Jan Björklund fortsätter sin nostalgiska resa. På tisdagen presenterade han det mattelyft som ska återskapa 60-talets duktiga ingenjörer.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Jan Björklund

För att vara den minister som ansvarar för landets framtid, blickar han ovanligt ofta bakåt. Som om han kunde återskapa den långa högkonjunkturen efter andra världskriget.

Från årsskiftet återinför han den statliga styrningen över skolan, även om han tvingas göra det bakvägen. Skolan är kommunal och ska skötas av kommunalpolitiker, men nu går Jan Björklund ändå in och styr upp verksamheten. Det ska bli mer katederundervisning, lärarna ska förklara och försäkra sig om att eleverna förstår matematiken.

Så långt har Jan Björklund alldeles rätt. Lärarna har prioriterat bort matten och låtit eleverna sitta och räkna utan att förstå. Med den typen av mekanisk inlärning kan man möjligtvis klara en del prov, men man klarar sig inte ute i arbetslivet där man måste tänka själv.

Med 60-talets arbetsmarknad för ögonen vill Jan Björklund dock återinföra klassklyftorna på arbetsplatserna. När det kommer till gymnasiet menar utbildningsministern att matten inte är lika viktig för alla. De elever som går yrkesförberedande linjer kommer att få mindre matteundervisning.

På 40 år har mycket förändrats, Jan Björklund. Arbetsmarknaden är mer flexibel, de ungdomar som går ut gymnasiet i dag får räkna med att byta både arbetsplats och yrke flera gånger i livet. Därför behöver gymnasisterna inte mindre matteundervisning utan mer.

Noteras kan också att Jan Björklund på tisdagen fick presentera sitt mattelyft ensam. När kristdemokraternas ledare Göran Hägglund i går presenterade sin minimala pensionärssatsning hade han statsminister Fredrik Reinfeldt bredvid sig.

Göran Hägglund var budgetförhandlingens förlorare och kanske följde Fredrik Reinfeldt med som tröst. I alliansregeringen finns både vinnare och förlorare.