ÅSIKT

EU måste fördöma ungersk utveckling

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
Ungerns premiärminister Viktor Orbán.

Vi har vant oss vid att undra: kommer euron att överleva? Men när krisen bara fortsätter måste vi snart börja fråga oss: kommer demokratin att överleva?

Det brukade vara konventionell visdom för alla med någon som helst kännedom om europeisk 1900-talshistoria att ekonomiska kriser tenderar att hota demokratin.

Men det verkar vi ha glömt. 

Antagligen samtidigt som vi glömde att en kombination av stenhård stålbads­politik och moralism under pågående kris tenderar att fördjupa den.

Så mycket för historiska lärdomar.

”Vi vet alla vad som måste göras – ­bara inte hur vi ska bli omvalda efter att vi gjort det” sa Luxemburgs förre premiärminister Jean-Claude Juncker. Förra året sattes regeringsmakten i flera europeiska länder under tvångsförvaltning och finansmarknaderna avsatte folkvalda ledare effektivare än molotov­cocktails.

Samtidigt planerar EU-ledarna reformer som reducerar unionen alltmer till ett maskineri för ekonomisk regelövervakning. Från folkens Europa till de tyska bankernas Europa. Och i takt med att politikerna misslyckas minskar tilltron till demokratin som sådan.

Överallt marscherar främlingsfientlig­heten fram. Och nu har ett land i EU:s hjärta utsatts för vad som måste liknas vid en konstitutionell kupp.

Ungern fick vid årsskiftet en ny konstitution. Premiärminister Viktor Orbán skapar centralstyrd apparat utan oberoende, full med regeringstrogna tjänstemän. Valsystemet ändras på ett sätt som gör att regeringspartiet hade vunnit de två senaste valen som de förlorade.

Och islam erkänns inte längre som religion av staten.

Det hårt krisdrabbade Ungern rör sig i auktoritär riktning på ett fullständigt oacceptabelt sätt. Världen måste fördöma Viktor Orbáns agerande och göra klart att det kommer påverka hans möjligheter att få finansiellt stöd från EU och IMF.