ÅSIKT

Sänkta SAS-löner drabbar oss alla

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
SAS vd Rickard Gustafson

De närmaste timmarna ska flygbolaget SAS öde avgöras.

I måndags begärde bolagets vdRickard Gustafson att facken innan söndag skulle acceptera ledningens räddningsplan i alla sina detaljer, inklusive lönesänkningar på 15 procent.

"Last call".

Så sa han, Gustafson.

Det handlade om ett ultimatum. Och nu tickar klockan.

Någonstans i bakgrunden finns finansmarknadsminister Peter Norman och faktiskt också Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson, Jennie Nilsson. Med svenska staten som huvudägare är SAS problem politik, antingen man vill eller inte.

Men det som står på spel under förhandlingarna i Köpenhamn den här helgen kan faktiskt vara något ännu större än SAS framtid. Det handlar om löntagarnas villkor, och kanske om hela den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

Inte för att en arbetsgivare gärna skulle se att de anställdas löner sänktes. På den punkten är direktör Gustafson säkert inte ensam. Det som är unikt är sättet att driva kravet.

Det är unikt att ett "förhandlingsbud" framför som ett ultimatum, utan utrymme för diskussion. Då talar vi om diktat, inte om bud.

Det är unikt att en arbetsgivare kräver att de anställda ska acceptera en total förändring av anställningsvillkoren under sådan tidspress. Allvarligt menade förhandlingar tar tid. SAS-chefen krävde resultat på mindre än en vecka.

Det är dessutom unikt att kräva lönesänkningar utan minsta hänsyn till centrala kollektivavtal eller tidigare uppgörelser. Sådant händer visserligen på många andra håll, men det har inte hänt i Sverige förut.

Facken kan förstås diskutera bemanning och kostnader, men inte villkoren i det centrala avtalet. I Sverige har vi inte haft några undantagsparagrafer.

Just därför är förhandlingarna på SAS en vattendelare. Skulle de fackliga organisationerna ge efter för ledningens diktat kan vi vara säkra på att det inte är sista gången svenska arbetsgivare vill möta problem med lönesänkningar för personalen.

Om SAS-ledningen å andra sidan inser att bolaget har allt att vinna på en konstruktiv dialog med de anställdas organisationer borde det göra den svenska modellen - och SAS - starkare inför framtiden.