ÅSIKT

Skattemedel kan faktiskt rädda liv

LEDARE

Varje dödad kvinna, varje övergivet barn är ett misslyckande för socialtjänsten. Den borde ha skyddat de hotade kvinnorna och tagit han om deras barn.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Men en socialsekreterare kan i dag ha ansvar för upp emot 130 ärenden. Det är människor av kött och blod, i bland hela familjer som är i kris och behöver hjälp. Socialsekreteraren hinner bara släcka de värsta sociala bränderna och sedan blir det inte mycket tid över för det förebyggande arbetet. Skolan kan larma om barn som mår dåligt, men socialen hinner sällan fram till dem som egentligen har det sämst.

I stället har socialen förvandlats till en slasktratt för allt den borgerliga alliansen inte vill ta hand om. Sjuka och arbetslösa skickas till socialkontoren trots att de egentligen inte har några sociala problem annat än att de vill bli friska och få ett jobb.

Det var när regeringen försämrade a-kassan och sjukförsäkringen som köerna till socialtjänsten började växa. Med samma eller i många fall sämre resurser fick socialen ta hand om många fler. Resultatet ser vi i dag. Bara var fjärde socialsekreterare anser att hen kan leva upp till socialtjänstlagens intentioner, enligt en undersökning gjord av Akademikerförbundet SSR och Novus.

Fyra av tio säger att de inte klarar kvaliteten och rättssäkerheten.

Rapporterna kommer framför allt från storstäderna.

– Man sitter bara och betalar ut pengar, säger Therése Karlsson på socialtjänsten i Järfälla till Sveriges Radio. Det leder till att bekymmer hos familjer, barn och ungdomar förvärras.

Klyftorna ökar hela tiden. I dag får vissa barn läxhjälpen betald av staten medan andra tvingas leva i otrygghet och i bland ren rädsla. Statens pengar går till lyxhjälp medan socialsekreterarna sitter utan möjlighet att hjälpa de barn som har det allra svårast.

Varje dödad kvinna måste följas upp av en haveriutredning. Varje övergivet barn måste få ett fortsatt liv i en trygg miljö. Men för att socialtjänsten ska kunna ta sin del av ansvaret måste den få ökade resurser.

Skattemedel kan faktiskt rädda liv.