ÅSIKT

Även privat anställda ska ha rätt att skvallra

Även snöskottare bör omfattas av meddelarfriheten. Observera att bilden är tagen i ett annat sammanhang.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Allt fler arbetar i offentligt finansierad verksamhet, men som drivs i privat regi. Det kan handla om avfallshämtning, hemtjänst eller järnvägsunderhåll.

Men trots att de får lön från skattepengar så har de inte samma rättigheter som dem anställts direkt i staten, landstinget eller i kommunen.

Kan skvallra

Det handlar om den så kallade meddelarfriheten. Offentligt anställda kan lämna uppgifter om missförhållanden på jobbet till journalister och det är förbjudet för chefen att försöka ta reda på vem som har läckt.

Privatanställda har däremot inte samma skydd. Där får arbetsgivaren försöka ta reda på vem som läckt. Tystnaden råder, berättelser om korruption och missförhållanden blir aldrig hörda.

Innan jul kom så utredningen "Stärkt meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet". År av tänkande, stötande och blötande har resulterat i några förslag till justitieministern.

Vård och skola

Utredningen föreslår bland annat ett utökat meddelarskydd med meddelarfrihet och efterforsknings- och repressalieförbud som ska gälla för alla privata verksamheter inom vård, skola och omsorg som finansieras av våra skattepengar.

Andra verksamheter - bussar, tåg, matservering, tvätt, snöröjning, renhållning - som får pengar av det offentliga struntar man dock i. Inga förslag på meddelarfrihet här inte!

Det är för dåligt.

I väntan på det så har dock öppenheten vunnit en annan seger.

På tiden

I över tio år så har Malmö kommun haft med kravet på meddelarfrihet när man gör upphandlingar. Ett företag som ville sälja tolktjänster till kommunen gillade inte det där och överklagade upphandlingen till förvaltningsrätten.

Men kommunen fick rätt både där och sedan i kammarrätten. När tolkföretaget ville få saken prövad hos Högsta Förvaltningsdomstolen, ja då blev det nej.

Sakta men säkert börjar människor som jobbar för kommuner få samma skydd som kommunens anställda.

Det är på tiden att regeringen börjar visa initiativ i frågan.

Daniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM