ÅSIKT

Siffror styr inte väljarna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det råder högkonjunktur. Industrins orderingång ökar, liksom produktion. Byggsektorn går mot överhettning. Företagen har redan problem att hitta byggnadsarbetare.

I handeln stiger försäljningssiffror och lönsamhet samtidigt som sysselsättningen ökar. Den privata tjänstesektorn tror på stigande efterfrågan och vart tredje företag räknar med att nyanställa.

Svenskarna är dessutom mindre oroliga för att själva förlora jobbet och tror att arbetslösheten kommer att sjunka. Tilltron till den ekonomiska utvecklingen har inte varit starkare på fem år.

Siffrorna styr inte rösten

För Göran Persson, Pär Nuder och Marita Ulvskog måste gårdagens rapporter från Konjunktur­institutet ha varit strålande läsning.

Det är knappast sifferexercisen i den ekonomisk-politiska debatten som styr väljarna. Däremot betyder det något om vänner och bekanta får arbete och om företaget där jag jobbar går bättre. Om valet i höst enbart handlade om det ekonomiska läget skulle oppositionens uppgift vara i det närmaste omöjlig.

Målet är ändå inte nått

Socialdemokratisk självgodhet kan dock bli förödande. Dagens mycket låga räntor kommer att stiga. Arbetslösheten är, trots de senaste siffrorna, historiskt hög. Utslagningen från arbetsmarknaden fortsätter, liksom de växande regionala klyftorna.

Allt fler finner att de inte platsar.

Därför är dagens positiva siffror från den svenska ekonomin inte bara glädjande för socialdemokratiska valstrateger. För socialdemokratiska politiker borde siffrorna framför allt signalera att det är rätt tillfälle att reformera arbetsmarknaden för att verkligen nå målet, full sysselsättning.

IP