ÅSIKT

Bra att avskaffa förmögenhetsskatten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringen ska avskaffa förmögenhetsskatten redan i år. Statsfinanserna går med så stora överskott att finansministern anser att staten har råd att avstå de 4,8 miljarder skatten ger.

Förmögenhetsskatten är ingen oumbärlig skatt. Den utgör bara cirka 0,3 procent av skatteintäkterna och är som Aftonbladet många gånger påpekat, en djupt orättvis skatt. Den är full av kryphål och möjligheter till manipulationer som gör att de rikaste inte betalar förmögenhetsskatt alls eller kan välja hur mycket det vill betala. Det är främst löntagare med villor som stigit i värde år efter år, som tvingas betala skatten.

Skatten har också drivit mycket rika som Ingvar Kamprad och Björn Borg att flytta från Sverige. Många andra har tagit ut sitt kapital till länder som inte har förmögenhetsskatt. Myndigheterna beräknar att över 400 miljarder är ”flyktkapital” som lämnat landet. Därutöver placerar svenskar enorma summor i investeringar utomlands. Direktinvesteringarna uppgår till 55 procent av BNP, långt högre än genomsnittet i EU.

Det viktigaste med slopad förmögenhetsskatt är att få kapital att stanna i Sverige och skapa jobb här. För mindre och medelstora företag kan en avskaffad förmögenhetsskatt underlätta att få kapital, kunna växa och långsiktigt ge jobb.

Socialdemokraterna avvisar inte förslaget, men Thomas Östros (s) kräver med all rätt att det måste betalas mer rättvist. Regeringen föreslår att en tredjedel finansieras med att avdragsrätten för privat pensionssparande försämras. Avdragsmöjligheterna begränsas till 12 000 kronor per år, från nu nära 20 000 kronor eller hela 39 700 kr för riktigt höga inkomster. Majoriteten av spararna, 1,7 miljoner av totalt 2 miljoner, sparar redan mindre än 12 000 kronor och berörs inte av förslaget.

Det blir de välbeställda spararna som får betala för den slopade förmögenhetsskatten vilket är bra fördelningspolitik. Huvuddelen av kostnaderna får dock alla skattebetalare stå för via statskassan. Det är däremot inte rimligt. De rikaste 10 procenten i Sverige har redan gynnats kraftigt av regeringen genom sänkningen av fastighetsskatt och jobbavdrag. Nu slipper de också förmögenhetsskatt.

I ett läge där regeringen har råd med förmåner till de mest välbärgade, borde även vanliga låg- och medelinkomsttagare få skattelättnader. Ett lämpligt förslag är att återinföra avdragsrätten för a-kassan. Så kan rättvisa skapas i avvaktan på att regeringen tillsätter den stora skatteutredning som den utlovat.

En omprövning av hela skattesystemet framstår som allt mer angelägen. Där bör alla våra viktigaste skattekällor ingå: skatten på arbete, kapital, konsumtion och miljö för att Sverige ska få hållbara skatter på 2000-talet.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM