ÅSIKT

Låt bli våra hamnar!

Foto: REUTERS, BOBBO LAUHAGE och AP
I bland annat Rotterdam, Strasbourg och Göteborg demonstrerade hamnarbetare mot den nya europeiska politiska stridsfrågan om hamndirektivet. De fackliga organisationerna säger tvärt nej.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vid sidan av den nya informationstekniken är antagligen handelssjöfartens utveckling den viktigaste förutsättningen för globaliseringen av världshandeln.

Varor från globala tillverkare måste transporteras till kunder på en global marknad. I nio fall av tio sker det med fartyg, och allt oftare i högeffektiva containersystem.

Det ställer krav på hamnarna. Containerhanteringen och allt större fartyg innebär stora investeringar och ständiga rationaliseringar. Konkurrensen är hård, inte bara inom länder utan kanske framför allt mellan länder.

Skandiahamnen i Göteborg måste inte bara kunna mäta sig med Halmstad eller Stockholm, utan framför allt med Hamburg och Rotterdam.

Svenska fackförbund säger nej

Så ser alltså den bransch ut där EU-kommissionen anser sig behöva styra med detaljerade politiska pekpinnar. För en pekpinne är det förslag till hamndirektiv som i går diskuterades i Europaparlamentet.

EU-kommissionen anser att verksamheten i hamnarna måste utsättas för ännu större konkurrens. Minst två stuveriföretag i varje hamn ska tävla om jobben och rederierna ska kunna använda sin egen personal för att lossa fartygen.

I princip samma förslag som för bara lite mer än två år sedan röstades ner av Europaparlamentet.

Företagens organisation, Svenska hamnar, anser inte att regelförändringen behövs. Konkurrensen mellan hamnarna räcker för att garantera en rationell drift.

Urartade i våldsamheter

De fackliga organisationerna i Sverige – Hamnarbetarförbundet och Transport – säger tvärt nej, precis som en enad europeisk fackföreningsrörelse.

Anställningstrygghet, löner och säkerhet skulle hotas.

I måndags genomfördes strejker i hamnarna runtom i Europa, också i Sverige. Sextusen hamnarbetare från olika länder deltog i demonstrationer utanför Europaparlamentet i Strasbourg. Trots att demonstrationen stundtals urartade i våldsamheter är det en kraftfull manifestation av den oro förslaget väcker.

Den europeiska politiken tycks vara på väg att växa till ett av de viktigaste arbetsfälten för en hårt pressad fackföreningsrörelse.

Hamndirektivet är bara det senaste i raden av europeiska politiska stridsfrågor där de fackliga organisationerna tillsammans lyckas föra upp sina frågor på dagordningen.

Delat EU:s regeringar

Förslaget till nytt hamndirektiv har dessutom delat Europaparlamentet och EU:s regeringar. Förhoppningsvis faller det när parlamentet i dag röstar.

Ändå väljer alltså kommissionen att driva sina förslag, påhejade av bland andra de svenska moderaterna i Europaparlamentet.

Det kan knappast beskrivas annat än som en avreglerings- och marknadsfundamentalism. Just nu är det den europeiska tankens tyngsta kvarnsten.

IP