ÅSIKT

Nya EU – för vi och dom

Foto: AP
Frankrike oktober 2005 Integrationsfrågorna kom i fokus efter upploppen i Parisförorten Clichy-Sous-Bois.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I integrationspolitiken finns två vägar att gå. Antingen cementera ”vi-och-dom”. Eller bygga ett nytt vi, där alla får plats.

EU:s sex största länder (G6) har beslutat att gå den förstnämnda vägen. Inrikesministrarna från Tyskland,

Polen, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Italien slog sina kloka huvuden ihop förra veckan. Resultatet blev ett integrationskontrakt, som ska skrivas under av människor som söker sig till EU.

Integrationskontraktet ska inte ses som ett hot, poängterar den tyske ministern Wolfgang Schäuble, utan som ett erbjudande om att vi vill integrera dem. Vi mot dom.

Utformas av expertgrupp

En expertgrupp från de sex länderna ska utforma kontraktet. Det är inte svårt att gissa att personerna i ”expertgruppen” aldrig har bytt hemland. De ska skissa på ett förslag för att nyanlända ska ”acceptera västerländska värderingar och integreras i värdlandet”. Kunskaper i dessa värderingar och i språk ska testas, likaså kunskaper om det nya landets centrala institutioner. Frågan är hur många tyskar, fransmän eller polacker som skulle klara testet. Och vad västerländska värderingar är.

Integrationskontraktet har blivit aktuellt efter terroristattackerna i Madrid och London, säger de sex inrikesministrarna. Frankrikes inrikesminister Nicolas ”Slödder” Sarkozy förde upp den på G6-dagordningen.

Grund för att skickas tillbaka

Det handlar om demokrati, yttrandefrihet och respekt för ”andra” religioner, menar man. Det handlar om att G6 ska utbyta information om misstänkta som har utvisats och som predikar ”religionshat”. Målgruppen är tydlig.

Ministrarna pratar om rättigheter och skyldigheter i integrationsprocessen. Deras kontrakt luktar mest skyldigheter. Den som inte följer kontraktet ska kunna skickas tillbaka. Fem av G6-länderna har redan gemensamma ”repatriation flights”, som flyger hem människor som anses obehöriga i Europa.

Delar Europa

Integrationskontraktet kommer att dela upp Europa i två typer av medborgare. De som behöver kontrakt för att kunna verka i samhället och de som har turen att födas av rätt föräldrar i rätt land. De som har skyldigheter genom ett kontrakt med staten och de som har rättigheter att föra en dialog med staten.

Enligt EU:s statistikorgan Eurostat är alla EU-länder utom Frankrike beroende av invandring för att hålla en stabil eller ökande population. Ändå gäller exkluderingens politik. Det visar på en föråldrad syn på medborgare, nation och stat.

G6 träffas igen i början på maj för att komma överens om integrationskontraktets exakta innehåll. Sedan ska det presenteras för övriga EU-länder.

Sverige måste undvika att sjunka in i en populistisk kravretorik likt G6. Och våga ta fajten i EU.

NB