ÅSIKT

Favoriter i repris eller nya plusjobb

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Varför kommer inte jobben? Varför växer arbetslösheten i världen? Den har ökat med 25 procent på 10 år enligt ILO, FN:s arbetsorganisation.

Regeringar i den rika världen oroas över bristen på arbetstillfällen. Sverige är ett av de tydligaste exemplen på tillväxt utan jobb. Vi lever i en ny värld, här är den tydlig: hög produktivitet, hög tillväxt, låg inflation och undersysselsättning. Varför?

I Frankrike svarar regeringen på frågan genom att dra i gång en offensiv för sysselsättningen som ska ge fler jobb åt unga och äldre. Ungdomsarbetslösheten är högst i EU, 22 procent. Nu mjukas arbetsrätten upp. Arbetsgivarna får rätt att provanställa ungdomar i två år och de får sägas upp utan motivering, äldre i 1,5 år. England, Danmark och andra EU-länder inför också mer flexibilitet på arbetsmarknaden som ska göra det lättare att anställa och avskeda.

I veckan kom SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle, med sin studie, NBER-rapporten ”Att reformera välfärdsstaten”. Där sägs att skatter och regleringar försvårar utvecklingen av en privat tjänstesektor, sektorn som kan ge fler jobb. 25 år av tillväxt i Sverige har inte skapat någon sysselsättningsökning. Lite mer ojämlikhet och flexibilitet behövs, i klartext lägre löner, större inkomstskillnader och lättare att anställa och avskeda, anser forskarna med SNS Birgitta Swedenborg i spetsen. Favoriter i repris.

Regeringen har valt en annan väg. Den satsar på nytänkande, plusjobb. Kvalitetshöjarjobb i offentlig sektor som ska slussa 20Ì´0;000 långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden. Det är riktiga jobb till avtalsenlig lön. Plusjobben är ett spännande, viktigt experiment i stor skala för att slussa in svårsysselsatta på arbetsmarknaden. Precis som i Frankrike är dock plusjobben bara tvååriga. Det är en svaghet. Arbetslivsminister Hans Karlsson måste utvärdera och utveckla dem till ett permanent instrument i Ams-politiken. De borde fungera både i den offentliga och i den privata sektorn för de grupper som har svårt att konkurrera om jobben.

Ams bjuder in Företagarna och Svenskt Näringsliv för att förbättra kontakterna. Det är inte för tidigt. I veckan presenterade också chefen Bo Bylund sin policy för Ams. Det var rätt kärva tongångar:

–Ì´0;Vi måste våga ställa krav på de arbetslösa och tala öppet om att yrkesmässig och geografisk rörlighet måste öka. Vår viktigaste uppgift är att matcha de lediga jobben med de arbetssökande, sa han i stark sammanfattning.

Raka och befriande besked. Inga fab-ler om drömlösningar med hjälp av data. Arbetsförmedling handlar främst om just förmedling av arbete. Inte om dataexperiment, kontroll eller snygg statistik.

I torsdags inledde KU sina förhör om regeringens insatser efter flodvågskatastrofen. Kanske får till sist någon avgå för regeringens senfärdighet och tillkortakommanden.

Svennis har just fått sparken för alla sina skandaler vid sidan av plan. Idrottsminister Bosse Ringholm har lämnat ordförandeskapet i Enskede IK och också fått lämna över Svenska Spel och ATG. Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg tar över spelpolitiken nu när det drar ihop sig till den stora striden om det svenska spelmonopolet.

Idrotten har dock inte Bosse Ringholm lagt av med. Han spelar flitigt tennis, både till lunch och sent på kvällen. Han är framgångsrik uppges det, även om motståndarna gärna hävdar att han fuskar genom att döma ut bollen. Sanningen enligt ett trovärdigt vittne är att han vinner över de flesta, också yngre förmågor, genom ”ett gubbigt, taktiskt spel där han idogt lyfter bollen över nät och tröttar ut motståndarna”. Idrottsministern spelar inte bort chanserna.

Lena Askling