ÅSIKT

Hoppet om fred på Balkan räddat

Med Tadic som segrare finns det en väg framåt.

Foto: DARKO VOJINOVIC/AP
Knapp seger Sittande presidenten Boris Tadic fick drygt 50 procent av rösterna i det serbiska valet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

4 februari 2008. Vill man vara dramatisk kan man säga att Balkans framtid i?går hängde på några få procent i det serbiska presidentvalet.

Den sittande, mer EU-vänlige Boris Tadic, fick drygt 50 procent av rösterna. Knappt 50 procent lade sina röster på den mer rysstillvände ultranationalisten Tomislav Nikolic.

Presidenten i Serbien har mest en symbolisk roll, men en seger för Nikolic hade försvårat det säkerhetspolitiska läget och minskat EU:s möjligheter att påverka. Därmed har hoppet om en fortsatt fredlig utveckling på Balkan räddats. I alla fall tillfälligt.

EU lovar handelsavtal

Kosovofrågan har stått i centrum för valkampanjen.

Efter år av förhandlingar verkar den omöjlig att lösa i samförstånd. Kosovoalbanerna kräver självständighet, men en stor del av befolkningen i Serbien, och landets alla ledande politiker, kan inte tänka sig ett Serbien utan Kosovo.

EU:s plan har varit att ge löften om ekonomiskt och politiskt samarbete med båda parterna. Kosovo kan få sin självständighet, men först efter många övergångsår, då EU garanterar administration och säkerhet. Med både Serbien och Kosovo som framtida medlemmar av EU skulle konflikten bli mindre laddad.

Dagarna före valet gav unionen löfte om förmånliga handelsavtal och ökade möjligheter för serber att resa inom EU.

Ekonomin dominerade

Hela denna plan förutsätter dock att Serbien uppfattar EU som något eftersträvansvärt. Det jämna resultatet visar att det inte självklart är så, och nationalisterna kommer säkert göra allt de kan för att återta initiativet.

Samtidigt måste man ta med i beräkningen att många som röstade på Nikolic inte i första hand gjorde det för att de vill kapa banden till EU. Många kommentarer från väljarna före valet handlade om mer vardagsnära frågor. Ekonomin. Den höga arbetslösheten. Att så många ungdomar vill lämna landet hellre än stanna kvar och hjälpa det på fötter igen.

I ett sådant opinionsklimat är det alltid svårt för den sittande presidenten. Ändå vann han. Och med Tadic som segrare finns det fortfarande en väg framåt.

Pumpa in resurser

Nu har EU enorma krav på sig. Kosovo väntas snart utropa sig självständigt. Då får EU:s medlemsländer inte dra åt olika håll. Ett gemensamt erkännande av en strikt begränsad självständighet bör vara det första steget. Det är inte någon optimal lösning. Långt därifrån. Men det har blivit den enda möjliga. Det betyder också att unionen måste visa uthållighet. Löftena om samarbete och framtida medlemskap får inte vara tomma ord. Och under många år får man räkna med att pumpa in resurser och politiskt kapital i både Kosovo och Serbien.

JB