ÅSIKT

Juntans Burma – en inspärrad katastrof

Kräv att juntan öppnar Burma

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

5 maj 2008. Cyklonen slog hårt och skoningslöst mot Burma. Minst 350 personer är rapporterade döda, enligt den burmesiska militärjuntans egna siffror. Det faktiska antalet offer är sannolikt större. Över 20?000 hus har rasat samman. Två mindre städer är helt ödelagda. Hårdast drabbade är Irrawaddydeltat sydväst om den tidigare huvudstaden Rangoon. Området var en gång ett av Asiens bördigaste, med en enorm produktion av ris. I dag är det ett fattigt område som knappt bär sin egen befolkning. En tragisk symbol för juntans 46 år av vanstyre. Befolkningen bor ofta i skraltiga skjul, helt utan motståndskraft mot hårt väder, än mindre mot cykloner med vindar upp emot 190 kilometer i timmen.

Omvärldens hjälp nödvändig

Nu måste omvärlden ge assistans till Burma. Landets demokratirörelse talar ofta om att bojkotta och isolera landet, men det kravet har inte rört det humanitära biståndet. Tvärtom har många aktivister krävt större humanitära insatser från omvärlden för att häva senare års akuta brist på mat och fungerande sjukvård.

Problemet har varit att juntan kraftigt beskurit de internationella organisationernas rätt att röra sig fritt i landet. Alla internationella kontakter med det civila samhället måste gå via regeringen och delar av Burma är helt tillslutna. I november 2006 tvingades Röda korset stänga fem fältstationer och organisationens ledning varnade då för att Burma står inför en humanitär katastrof.

I det läget är myndigheternas möjligheter att handskas med cyklonens effekter mycket dåliga. I går vädjade juntan till omvärlden om hjälp. En stor prestigeförlust för juntan, bara några dagar innan den folkomröstning som ska besluta om en ny konstitution för landet. Generalerna har alltid hävdat att de klarar sig på egen hand och har skrivit fram grundlagen för att säkra sin egen maktposition och vill inte att något stör processen.

Omvärlden måste kräva total access till de nya katastrofområdena. Liksom de måste kräva tillträden till de områden som redan tidigare var stängda. Det gäller bland annat stora områden på gränsen mot Thailand, där juntan i decennier drivit ett blodigt krig mot de etniska minoriteterna.

Burma är ett hårt drabbat land med en befolkning som trots alla vedermödor orkat hålla hoppet om demokrati och en fredlig utveckling vid liv. Det visade inte minst höstens demonstrationer, då buddhistmunkarna ställde sig i spetsen för stora folkliga protester.

Cyklonen har slagit hårt mot de mest utsatta. De behöver hjälp.

Här kan du skänka pengar:

Röda korset

Postgironummer: 900 800-4.

Märk talongen ”BURMA”.

Unicef

Postgiro 90 20 01 – 7, bankgiro 902 – 0017.

Märk talongen ”Burma”.

Hemsida www.unicef.se/katastrofinsamling

JB