ÅSIKT

Det finns tid att förhandla

Foto: REUTERS
Iranska kärnkraftstekniker anrikar uran i anläggningen Isfahan 42 mil söder om Teheran. USA:s hårda attityd mot Irans eventuella kärnvapenprogram har inte lett till mer än låsta positioner. Samtidigt väljer Sverige att tiga.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Säkerhetschefen för atomenergiorganet IAEA beslutade att ställa in sin planerade resa till Iran.

När IAEA beslöt att överlämna frågan om Irans eventuella kärnvapenprogram till FN:s säkerhetsråd deklarerade Iran att man hädanefter inte skulle gå med på några mer avancerade inspektioner utöver dem som man redan ingått avtal om.

Nu är man alltså tillbaka på ”ruta 1” som Hans Blix, förre chefen för FN:s vapeninspektörer, konstaterade i radions PÌ´0;1 morgon.

”Det är ingen brådska”

Irans ledare utropade härom- veckan triumfatoriskt att man gjort ett genombrott vad gäller urananrikningen. Iranierna klarar nu en anrikning upp till 3,5 procent vilket är vad de behöver om de ska kunna göra eget bränsle till sin kärnkraft.

Det krävs anrikat uran upp till 90 procent om de ska ha kapacitet för kärnvapen. Enligt de flesta bedömare ligger detta långt fram i tiden, minst tio år.

Det finns alltså tid för förhandlingar.

”Frågan är känslig och farlig, men det är inte någon brådska”, deklarerade Blix i radiointervjun.

Inga bevis har lagts fram

Iran vidhåller att urananrikningen är till för civil kärnkraft. Västvärlden, framför allt USA, anser sig dock vara säker på att programmet syftar till att göra bomber. Hittills har dock inga bevis lagts fram för att det verkligen är så.

Med tanke på USA:s och Storbritanniens direkt lögnaktiga ”bevis” för Iraks massförstörelsevapen bör man hålla sig kritisk till påståendena om Irans kärnvapen.

Den iranska regimen är extremistisk och en allt annat än demokratisk regim. Det ligger därför i hela världens intresse att den inte får tillgång till kärnvapen. Det finns dock en demokratisk opposition i Iran som kritiserar kärnkraftsprogrammet.

Hittills har västvärldens strategi bara gått ut på att skrämma och hota Iran. Den ansedda journalisten Seymour Hersh har i tidskriften The New Yorker avslöjat Pentagons planer på en kärnvapenattack (!) mot Iran.

Både president Bush och hans utrikesminister Rice har i dagarna hotat med ”nödvändiga åtgärder” som det kallas.

Piskans strategi har inte lett till mer än låsta positioner. Och till att den iranska oppositionen får det allt svårare att samla opinionen.

Det är hög tid att dryfta även Irans säkerhet i en region där amerikanska och brittiska militära baser finns i grannlandet Irak och Israel dessutom har kärnvapen.

EU — USA:s lydiga knähund

Idén att göra hela Mellanöstern till en kärnvapenfri zon borde vara något som EU drev som alternativ till den amerikanska krigslogiken.

Tyvärr tycks EU i form av de tre självutnämnda aktörerna Frankrike, Tyskland och Storbritannien tillsammans med Javier Solana, agera lydig knähund till USA.

Och Sverige säger inget.

HK

ARTIKELN HANDLAR OM