ÅSIKT

MP:s politik bryter mänskliga rättigheter

Migrationsuppgörelsen strider mot FN:s konventioner

Foto: SANNA SJÖSWÄRD/DN/SCANPIX
Enligt FN är "bästa möjliga hälsa" en grundläggande mänsklig rättighet. Nu kritiserar Justiekanslern och Socialstyrelsen MP och regeringen för att inte leva upp till detta.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I somras hade Miljöpartiet och regeringen en storstilad presskonferens där de meddelade att papperslösa och gömda barn ska få fri sjukvård. Papperslösa vuxna skulle få vård på samma villkor som asylsökande.

Förslaget var ett resultat av hårda förhandlingar inom ramen för den migrationsöverenskommelse Miljöpartiet har med regeringen.

Aftonbladets ledarsida liksom många andra välkomnade att papperslösa skulle få vård. Det var ett steg mot en mänskligare flykting- och invandringspolitik.

Men när nu remissinstanserna kommit med synpunkter visar det sig att förslaget bryter mot FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Där slås fast att bästa möjliga hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. Som Justitiekanslern påpekar i sitt remissvar ska detta tolkas som att alla som befinner sig inom en stats gränser har den rätten.

Att göra skillnad på människor beroende på om de är papperslösa eller inte strider alltså mot Sveriges internationella åtaganden. Enligt Justitiekanslern bryter dessutom även den nuvarande ordningen för vård åt asylsökande mot samma konvention.

Även Socialstyrelsen kommenterar förslaget utifrån samma FN-konvention. De skriver: "Socialstyrelsen ifrågasätter promemorians slutsats att en åtskillnad på tillgång till subventionerad vård är förenlig med konventionen."

Detta är naturligtvis en fullkomligt förödande kritik. Sverige har tidigare dessutom fått kritik från FN för precis detta.

Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson Maria Ferm försvarade sig i Sveriges radio Ekot:

– Alternativet i dag hade varit att det inte innebär någon förändring alls, sa hon.

Men så kan man inte resonera. Alternativet till att inte följa FN:s konventioner är naturligtvis att följa dem. Det borde vara självklart, både för Miljöpartiet och regeringen.

Efter remissinstansernas kritik måste förslaget göras om. Sverige ska inte bryta mot den internationella rätten.

ARTIKELN HANDLAR OM