ÅSIKT

"Barnets bästa" får inte bli en floskel

Sverige är ett bra land att växa upp i. Men inte för alla.

Utlämnad Trots kritik har Sverige inte inför Barnkonventionen som lag.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

"Två ting hade vi som gjorde vår barndom till det den var – trygghet och frihet."

Astrid Lindgren växte upp i Småland. Hennes egen barndom lever vidare i bullerbybarnens lekar, i Emils upptåg och Pippis äventyr. I hennes böcker finns en stark känsla av att varje barn är är värt att ta på allvar. Ingen ska behöva vara ensam, rädd och utelämnad.

Sverige är ett bra land att vara barn i. Men inte för alla.

Läget i Sverige

I dag presenterade Nätverket för Barnkonventionen en rapport om läget i Sverige till FN:s barnrättskommitté. Bland annat barnministern Maria Larsson (KD) närvarade vid en hearing om den. Nätverket samlar 44 organisationer, bland andra Rädda barnen, Majblomman, Bris och Röda korset.

Rapporten bygger på synpunkter från omkring 700 barn som själva fått ha åsikter om sin vardag och samhället. Det är röster som sällan hörs och som nästan aldrig når fram till makthavarna.

Alla barn

Kärnan i vår lagstiftning är att "barnets bästa" ska vara utgångspunkten när myndigheter fattar beslut som berör barn. Men är det så?

I dag kan barn som fötts och växt upp i Sverige utvisas till länder de aldrig varit i. Barn med funktionsnedsättning eller psykiska funktionshinder får inte alltid den hjälp de behöver i skolan. Nedskärningar inom den sociala sektorn drabbar ofta barn hårdast. Vem tar deras parti?

Ungefär 30 000 barn i Sverige har en av sina föräldrar i häkte eller fängelse. Vem talar för dem?

Risken med uttryck som "barnets bästa" är att de mest blir politiska floskler om de inte tillämpas i praktiken.

Barnkonventionen

Trots att Sverige skrivit under Barnkonventionen och ofta hänvisar till den har den aldrig införts som lag. Barns ställning är i dag för svag i exempelvis kontakten med myndigheter och vid rättsprocesser.

Särskilt drabbas de barn som är mest utsatta, som papperslösa och flyktingar. Varje år flyr 14 000 barn till Sverige. Inte sällan möter de en okänslig byråkrati och svårigheter att komma in i samhället.

Men barn är barn, även när de är på flykt, och vi har en skyldighet att ta tillvara deras rättigheter.

Varenda unge

När Astrid Lindgren skrev om trygghet och frihet som grunden i en bra barndom gällde det just detta, att börja se saker från barnens perspektiv.

Det är egentligen inte så svårt.

ARTIKELN HANDLAR OM