ÅSIKT

Lägger Flashback ut abortregistret?

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
”I dag sitter en snäll socialdemokrat, Gabriel Wikström, på socialdepartementet. Men vad händer den dag det sitter en kristdemokrat där igen?”, skriver Anders Lindberg.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Lina Almius Cederstav läser till journalist vid Linnéuniversitetet. Som en del i utbildningen begärde hon ut statistik över aborter från kvinnokliniken i Kalmar.

Hon fick uppgifterna från en läkare och en pdf-fil på elva sidor med rubriken ­”Diagnos/åtgärdskoder, ­specifika med personnummer”.

Dokumentet innehöll detaljerade ­uppgifter om de kvinnor som avbrutit gravidi­teter under 2014 inklusive person­nummer, den yngsta var 15 år.

Sårbart skydd

Lina Almius Cederstav raderade uppgifterna. Men händelsen, som ­avslöjades i P4 Kalmar 30 november i år, visar hur sårbart vårt skydd av den person­liga ­integriteten är. Även mycket ­känsliga uppgifter hamnar med jämna mellanrum på ­av­vägar. Därför gör Socialstyrelsen det lite väl enkelt för sig när de nu vill skapa ett ­nationellt abort­register. Syftet att ­förbättra forskningen är lovvärt, men regis­tret är en synner­ligen stor inskränkning i den personliga integriteten.

I dagens samhälle, med allt från hackare till den mänskliga faktorn i Kalmar, är inga register 100 procent säkra. Hur lång tid tar det innan ett nationellt abortregister ligger på Flashback?

”Måste tas med en nypa salt”

Dessutom vill många använda register när de väl upprättats, myndigheter, ­försäkringsbolag eller kanske forskare i andra länder. Löften om sekretess måste tas med en nypa salt eftersom regler för register då och då ändras, vanligen för vårt eget ­bästa. I dag sitter en snäll socialdemokrat, Gabriel Wikström, på socialdepartementet. Men vad händer den dag det sitter en kristdemokrat där igen? Hur används uppgifterna då? Eller om olyckan är framme och SD får ökat inflytande? Alla remissinstanser utom Socialdemo­kraternas och Centerpartiets kvinnoförbund tycker att myndig­heternas behov av register går före den personliga integriteten. Denna naivitet är faktiskt väldigt ­oroande.