ÅSIKT

(S) bör bygga hus i stället för staket

Foto: KRISTER HANSSON
STÄNGT Retoriken kring id-kontrollerna är att Sverige behöver en ”paus”. Det blir bara logiskt om man samtidigt investerar massivt för att lösa de problem som finns. I går infördes kontroller på Kastrup. Stängsel mellan spåren ska hindra att flyktingar försöker ta sig över.
LEDARE

5 januari 2016

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Id-kontroller

”En gränslös värld i fred och frihet är socialdemokratins långsiktiga mål.”

Så talar partiprogrammet från 2013.

Den rörelse som nu inför id-kontroller och bygger staket har sjungit Internationalen på sina möten sedan 1902, då korkskäraren och fackföreningsmannen Henrik Menander översatte den till svenska.

När nu även Danmark inför id-kontroller mot Tyskland blir ”en gränslös värld” allt mer avlägsen. Varför gör de då på detta viset? Som rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter frågar sig.

Hysterin dominerar

En viktig del är den myt om ”systemkollaps” som drivits fram i samhällsdebatten. Som om vi bodde i Somalia.

Trots att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, försökt sansa diskussionen och protesterat mot begreppet och trots att de flesta nog inser att det inte stämmer så dominerar hysterin fullständigt i media. En annan orsak är bristen på egna idéer rotade i arbetarrörelsens värderingar. Under lång tid har Socialdemokraterna undvikit debatt både om utmaningar och om möjligheter med invandring.

Det första Stefan Löfven gjorde i regeringsställning var att avskaffa integrationsministerposten utifrån tanken att om invandrare bara får jobb så löser sig resten. En politik även vi på Aftonbladets ledarsida då argumenterade för.

Väntade för länge

Troligen var detta feltänkt, liksom att man väntade så länge med att fundera över konsekvenserna för kommunerna av ökningen i antal asylsökande som skedde 2014.

Läget i dag hade förmodligen varit ett annat om Socialdemokraterna redan då anpassat mottagningssystemet, byggt modulhus och gett kommunerna resurser att utveckla sin samhällsservice.

Med facit i hand borde detta ha varit centrala reformer i budgeten för 2015 snarare än för 2016.

Resultatet blev nu i stället att regeringen fick improvisera sig fram i en rad strukturella frågor som bostadsbrist, för få platser i skolan, en hårt ansatt socialtjänst och ett mottagningssystem som inte klarade trycket. Svaret blev då panikåtgärder som id-kontroller, gränskontroller och tältläger.

Men Socialdemokraterna är betydligt bättre än det här. Svensk arbetarrörelse är världsmästare i samhällsbyggnad. Retoriken kring id-kontrollerna är att Sverige behöver en ”paus”. Det blir bara logiskt om man samtidigt investerar massivt för att lösa de problem som finns. Flyktingarna som kommit hit behöver snabbt lära sig svenska och integreras i samhället. Då krävs utbildning, jobb, bostäder och tillväxt.

Välfärdsstaten måste expandera

Sverige skulle behöva bygga 700 000 bostäder på tio år. I kommunernas byggplaner finns just nu bara hälften så många. Skolan och socialtjänsten behöver byggas ut. Välfärdsstaten måste expandera.

Det kallas kris, men det är även en guldålder för just de socialdemokratiska idéer som en gång byggde det starka samhället.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Anders Lindberg

ARTIKELN HANDLAR OM