ÅSIKT

Flyktingar blir ett bräckjärn för moderater

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: OLA AXMAN
Anna Kinberg Batra.
LEDARE

Moderaterna försöker utnyttja flyktingarna som ett bräckjärn för att förändra välfärden och arbetsmarknaden i grunden. Förslagen skulle få mycket långtgående konsekvenser för vårt samhälle.

Förra året tog Sverige emot 163 000 asylsökande och de senaste sju dagarna välkomnades 820 personer. Ett flyktingmottagande på dessa nivåer ställer stora krav på integrationspolitik och sammanhållning.

Skapar A- och B-lag

I veckan föreslog Moderaterna att flyktingar inte ska ges tillgång till välfärden på samma sätt som andra. Tanken är att skapa två grupper där A-laget har tillgång till alla välfärdstjänster och bidrag medan B-laget får nöja sig med exempelvis akutsjukvård. Sedan kan B-laget kvalificera sig till fullvärdiga medborgare genom att arbeta eller bo tillräckligt länge i Sverige.

Moderaterna är avsiktligt otydliga men som exempel på rättigheter förbehållna A-laget nämner de icke akut sjukvård, bostadsbidrag och förtidspension.

Det kan låta rimligt. ”Den som inte vill arbeta ska heller inte äta.” som det står i skriften. Klart Sverige har rätt att kräva en motprestation av de som kommer hit.

Men Moderaternas förslag skulle undergräva den generella välfärden. Sjukvård skulle exempelvis inte längre ges efter behov utan beroende på andra saker. Och vad ska hända med de människor som faller igenom de allt större hålen i vårt sociala skyddsnät?

Är nästa steg att asylsökande får göra tiggarna sällskap i de kåkstäder som växt fram?

Moderaterna har aldrig varit några varma anhängare av välfärd till alla så det är svårt att släppa misstanken om att tanken på ”kvalificering” i välfärden i nästa steg kommer att dyka upp även för andra. Arbetslösa och pensionärer arbetar ju inte heller, ska de verkligen tillhöra A-laget? Om rättigheter inte är för alla, var dras gränsen? Vid funktionshindrade?

Jämlikhet – och tillit

Vi ser samma strategi från Moderaterna på arbetsmarknaden. Flyktingkrisen används för att motivera lägre löner och otrygga jobb.

Och på bostadsmarknaden där flyktingarna får motivera marknadshyror. Vartenda moderat systemskifte verkar plötsligt ligga på bordet igen.

Men vi vet vart politiken leder. Om människor ställs utanför välfärden växer klyftorna.

Om lönerna sänks kan färre leva på sitt arbete och antalet fattiga barn ökar. Och om marknadshyror införs får vanligt folk flytta. Inget av detta har med flyktingar att göra, utan med moderat ideologi.

Den svenska samhällsmodellen bygger på tillit och jämlikhet. Vi har använt välfärdsstaten för att lyfta Sverige ur fattigdom och skapa ett av världens rikaste och mest avancerade länder.

Målet har hela tiden varit att alla ska ges samma möjligheter att forma sitt eget liv.

Det är just ordet ”alla” som högern aldrig har accepterat.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM