ÅSIKT

Bygg hus mot flyktingkrisen

Foto: JERKER IVARSSON
EN LÖSNING Det behövs 700 000 nya bostäder och varje byggnadsarbetare sätter flera andra i arbete.
LEDARE

5 februari 2016. Flyktingkrisen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverige har blivit de tappade ­sugarnas land. Det märktes väldigt tydligt efter Migrationsverkets nya prognos i går. ­Siffrorna är osäkra, men mellan 70 000 och 140 000 beräknas söka asyl i Sverige nästa år.

”Det klarar vi inte” var ­budskapet från regeringen och nedåt.

– Vi måste styra mot det ­lägre scenariot och helst under det, säger migrations­minister ­Morgan Johansson (S).

Annars hotar regeringen med ytter­ligare åtgärder. Riktigt vad är oklart, men gissningsvis en politik liknande Moderaternas förslag i höstas om att vägra männi­skor asyl i Sverige och skicka tillbaka dem till de EU-länder de passerat på vägen hit.

Har god tid på sig

Regeringen har förmodligen rätt i att vårt nuvarande mottagningssystem inte skulle ­klara Migrationsverkets huvud­scenario på ytterligare 100 000 flyktingar. Men en ­fördel med prognosen är att ­regeringen nu i god tid kan räkna på

h­ur mycket mottagandet skulle kosta för myndigheter och ­kommuner.

Många av de problem Sve­rige står ­inför hade funnits oavsett flyktingkrisen, som bostadsbrist, fallande skolresultat och ­arbetslöshet, men regeringen borde ta krisinsikten som ­utgångspunkt för att ­bedriva en mer offensiv politik.

Ta en andningspaus

Byggandet är ett bra exempel. Det ­behövs 700 000 nya ­bostäder och varje byggnads­arbetare sätter flera andra i arbete. Men det krävs politiskt nytänk­ande, kreativitet och pengar. Dess­utom måste byggbyråkratin i kommunerna ­tuktas och reglerna för över­klagande ses över.

Regeringen borde ta en andningspaus från alla särintressen, låna pengar till ­investeringar och sätta spaden i jorden.

Skolan är ett annat exempel. Den har blivit lite som järnvägsnätet, dåligt ­underhållen och med uppskjutna investeringsbehov. Om Sverige i framtiden ska kunna konkurrera med kompetens och inte med låga löner håller det inte. ­Kommunerna har i dag fått tillfälliga stats­bidrag för att möta ­flyktingkrisen. Dessa behöver ­permanentas och utifrån går­dagens prognos räknas upp så att inte kommunerna återigen hamnar på minus.

Ett tredje exempel är den ­aktiva arbetsmarknads­politiken. Regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet ­kommer aldrig att nås utan drastiska ­åtgärder som ett ­utökat kunskapslyft och beredskapsjobb. Men alternativet är ­ytterligare arbetslöshet och det är både ekonomiskt och socialt oacceptabelt.

Oavsett om Morgan Johansson lyckas ”styra mot det lägre ­scenariot” eller inte måste dessa saker göras. Och Socialdemo­kraterna borde omfamna ­möjligheten att bygga Välfärdssverige lite starkare.