ÅSIKT

Nu måste det bli en kvinna

Grabbarna kring Persson kan inte leda förnyelsen

Kronprinsessor Wanja Lundby-Wedin, Margot Wallström, Mona Sahlin, Anneli Hulhén, Carin Jämtin och Ulrica Messing har alla den rätta erfarenheten för att kunna ta över efter Göran Persson.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vem ska leda socialdemokratin i den nya tid som redan är här? Vem ska gå i täten för den nödvändiga förnyelsen av partiets politik och inspirera till framtidstro i förändringen?

I ett avseende är svaret enkelt: Det måste bli en kvinna. Socialdemokratin har så många lysande, lämpliga och kompetenta kvinnor. Partiet bärs i hög grad upp av kvinnor. Vad vore mer naturligt efter mer än 100 år av manligt ledarskap än att välja en kvinna som personifierar den moderna människans villkor och kan identifiera kraven på politikens förnyelse? Socialdemokratin måste på nytt bli en kraft för förändring av samhället, en rörelse på väg mot framtidens utmaningar.

Många i partiet, distrikten och sido­organisationerna vill ha en kvinna. Och kvinnorna finns, både yngre och mer mogna, med kunskaper från politikens nya fält. De representerar en generation som är lika hemma i it- som dagisvärlden. Här har ni dem: Carin Jämtin, Ulrica Messing, Mona Sahlin, Wanja Lundby-Wedin, Margot Wallström, Anneli Hulthén, alla med erfarenhet från de nya samhällsfrågor, intressekonflikter och livsvillkor som 2000-talet reser. Samtidigt tryggt förankrade i de ideologiska värderingsfrågor som är socialdemokratins själ och hjärta.

Den tillbakablickande politik som socialdemokratin förlorade valet på bar inte ända fram. Det var ett misstag att låta högern stjäla arbetarrörelsens ideologiskt viktigaste fråga om sysselsättningen och arbetslösheten – och att inte ens lyfta fram den i valmanifestet. Även på andra områden formulerade partiordföranden och hans förtrogna en politik för globaliseringens utmaningar, som inte såg utanförskapet, misslyckandet med unga som lämnats bakefter i skolan, en integrationspolitik som inte förmått skapa lika villkor eller laga revor i välfärden.

Grabbarna kring Göran Persson bär ansvaret för att bilden av s-politiken präglades av belåtenhet, övertro på ekonomiska framgångar och brist på visioner och modernitet. De männen (för det är mest män) kan och bör inte få leda förnyelsen av socialdemokratin.

Socialdemokratin är en förändringsrörelse som aldrig får stelna. Ordning och reda i statens finanser kan aldrig bli ett överordnat mål för politiken, bara en god grund för utveckling. Socialdemokratin måste ha en ledare som kan vidga perspektiven och kan gifta samman sin erfarenhet och kompetens med insikt i vår tids krav på en ny politik.

Det handlar om jordens överlevnad. Om modet att driva klimat- och miljöfrågorna, den gröna omställning som Göran Persson inlett. Inte minst handlar det om feminismen, jämställdheten mellan kvinnor och män. Om den svåra integrationen där så mycket rädsla och motstånd ännu döljer sig. Om en insikt i arbetslivets villkor, löntagarnas och företagens, och den enda trygghet som gäller i en föränderlig värld, rätten till ett livslångt lärande.

Att kampen för jämlikhet och solidaritet med sköra och svaga, de som halkat efter i roffarkapitalismens stenhårda värld, måste drivas med ett ökat engagemang behöver knappast sägas. Rättvisa och solidaritet blir aldrig omodernt, men socialdemokratin behöver en lyhörd kvinna som kan driva det framtidsprojektet.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM