ÅSIKT

Nu kommer moralisterna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Är lagrådet en instans för juridisk granskning eller en allmän åsiktsklubb? Juristernas yttrande om homoadoptioner får mig att undra.

Lagrådet finner inga lagtekniska skäl att avstyrka regeringens förslag, men sågar det ändå. Argumenten är motståndarnas gamla vanliga. Å ena sidan ifrågasätter juristerna det lämpliga i att stifta en lag som ”inte kan förväntas få något praktiskt genomslag”. Få givarländer kommer ju att vilja adoptera till homosexuella föräldrar. Å andra sidan befarar lagrådet att en svensk lag om internationella homoadoptioner skulle göra ”myndigheter i andra länder mindre benägna att över huvud taget medverka till att barn från dessa länder adopteras i Sverige”.

Lagrådet blundar för det viktiga. Svensk lagstiftning kan inte bygga på andra länders värderingar. Vi måste själva bestämma om vi ska ha lagar som diskriminerar eller inte. Frågan är inte praktisk utan principiell. Tillåtna homoadoptioner är en tydlig signal om att vårt samhälle inte låter människors sexualitet avgöra deras rättigheter.

Några sådana diskussioner om människovärde och demokrati kommer dock inte lagrådet att ta. Rådet är snarare ute efter att skänka juridisk status åt de politiska debattörer som argumenterar mot homoadoptioner. Så ska debatten om homoadoptioner vridas i negativ riktning.

En lag om homoadoptioner har länge varit på gång i Sverige. Men det är först nu, när regeringen gör slag i saken, som verkligheten kryper närmare och motståndarna känner sig riktigt hotade. Då blir debatten smutsig. Utvecklingen var densamma när lagen om registrerat partnerskap närmade sig. Några av de mest fördomsfulla argumenten hördes från riksdagens talarstol.

Lagrådets yttrande är inte det enda exemplet på en hårdnande debatt. I Dagens Nyheter skrev socialdemokraten Sven Britton att den socialdemokratiska riksdagsgruppen är djupt splittrad i frågan om homoadoptioner. Han förfalskar verkligheten – riksdagsgruppens stora majoritet säger ja. Försöker Britton ge socialdemokraterna i riksdagen en anledning att ignorera partikongressens vilja och besluta om fri röstning?

Tidningen Broderskap, utgiven av de kristna socialdemokraterna, hävdar i en ledare att ”många människor känner främlingskap och rädsla inför de snabba besluten”. Som om frågan om homoadoptioner inte vore grundligt diskuterad och demokratiskt behandlad.

De får benäget stöd från liberala Göteborgs-Posten. ”Adopterade barn kan vara särskilt sårbara på grund av sin bakgrund. Genom att placera dem i en homosexuell familj utsätter man dem för ytterligare en påfrestning”, skriver Anders Wettergren, slående oförmögen att se den diskriminerande heteronorm som resonemanget bygger på.

Inte ens liberalerna går att lita på. Frågan om homoadoptionerna – och därmed likheten inför lagen – är inte avgjord på länge än. De närmaste månaderna kommer tonläget att skruvas upp. Konflikten blir tydlig: moralkonservatism eller respekt?

Åsa Petersen