ÅSIKT

Alf hittar hem

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jag citerar liberala Dagens Nyheters ledarsida (1/8): ”kd-ledaren är inte längre borgerlighetens samlande gestalt. Tvärtom. Han framstår i tilltagande grad som politiskt isolerad.”

Tidningen skriver (något yrvaket, kristdemokraternas reaktionära ådra är inte direkt någon nyhet) att Alf Svenssons korståg mot homoadoptioner ”spelar på och drar nytta av fördomar”. Kristdemokraterna ”fiskar i grumligt vatten”.

På DN:s debattsida (också 1/8) gör Alf Svensson skäl för kritiken. Där bedriver kd-ledaren vulgoargumentation. Han jämför motståndet mot homoadoptioner med motstånd mot barnpornografi. Och behandlar näringsminister Mona Sahlin med patriarkens hela nedlåtenhet:

”Mona Sahlins sätt att uttrycka sig (om homosexuellas rättigheter, min anm) liknar i mångt och mycket ett barns. Ändå lyser barnets perspektiv med sin frånvaro.”

Aftonbladets ledarsida har under en tid uppmärksammat kristdemokraternas vandring högerut. Det parti som inför valet 1998 profilerade sig som ett allmänborgerligt mjukisalternativ satsar nu på benhård moralkonservatism. Förebilden är uppenbarligen den amerikanska, kristna högern.

I våras meddelade Alf Svensson att de ökande sjukskrivningstalen beror på fusk. I juni villkorade han kristdemokraternas medverkan i en borgerlig regering med vårdnadsbidrag och nej till homoadoptioner. Kristdemokraterna i riksdagen har under våren bedrivit vildsint argumentation mot den nya lag om hets mot folkgrupp som även omfattar homosexuella.

Under den senaste mandatperioden har kristdemokraterna i riksdagen skrivit 41 motioner om abort, mot 14 under den förra. Abort efter vecka 12 ska inte vara tillåtet annat än vid ”särskilda skäl”, meddelade Alf Svensson nyligen i Aftonbladet.

I helgen frågades han ut av Missionsförbundet på Öland. Det svenska samhället har sin grund i kristna värderingar och det måste kunna sägas högt, sa kd-ledaren då.

Själv förnekar Svensson att denna politik och retorik skulle vara tecken på en högervridning. Han anser sig vara utsatt för en smutskastningskampanj från illvilliga kolumnister och ledarskribenter.

Snicksnack. Kristdemokraternas vandring åt höger är en mycket medveten reaktion på en samhällsdebatt som blir allt mer frihetlig, som nu mer än tidigare rör människorätt och antidiskriminering. Parti efter parti bekänner sig till feminismen. Gayfrågorna är brännheta.

Det hotar kristdemokraterna, som genom hela sin historia har velat tvinga in människor i en fundamentalistisk, heterosexuell kärnfamiljsnorm. Men det ger också partiet en chans att efter de senaste årens självförnekelse hitta tillbaka till sin moralkonservativa själ. Alf Svensson hoppas kunna samla de reaktionära krafter som inte gillar den nya radikaliteten.

På kort sikt fungerar det kanske. På längre sikt blir det partiets död. Om Alf Svensson fortsätter på den inslagna linjen kommer en röst på kristdemokraterna snart att vara en kontroversiell handling. Svenssons gäng stödjer man bara om man längtar efter en moralkonservativ tid som sedan länge flytt.

Åsa Petersen