ÅSIKT

Ockupationen av kvinnornas kroppar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kopplingen mellan bröstcancer och abort är ”otydlig”, hävdar USA:s nationella cancerinstitut på sina faktablad. Formuleringen är ny: för bara ett år sedan hävdade samma cancerinstitut att någon sådan koppling inte fanns.

Andra amerikanska faktablad om hiv och könssjukdomar har slutat att rekommendera kondomanvändning. I stället framställs ”avhållsamhet” som det bästa skyddet mot könssjukdomar.

Under 2002 avsatte Bushadministrationen 135 miljoner dollar för att få amerikanska ungdomar att välja avhållsamhet, läser jag i Ylva Bergmans lysande reportage ”Stormakten och tystnaden” (Ottar nr 3/2002).

En studie från Alan Guttmacher institute – som jämför tonåringars förhållande till sexualitet och barnafödande i USA, Frankrike, England, Kanada och Sverige – visar att den amerikanska modellen ger fler oönskade graviditeter, aborter och sexuellt överförbara sjukdomar.

Men vad bryr sig Bush om det? Han offrar gärna några amerikanska tonårsflickor (och tonårspojkar) för att regelbundet kunna dinera med en tillfredsställd kristen ultrahöger. För att inte tala om alla de människoliv Bushs sexualmoralistiska administration är villig att offra i utvecklingsländerna.

Den 22 januari 2001 mötte Bush representanter för den amerikanska antiabortorganisationen Right to Life Committe. Samma dag återinförde han ”The gag-rule”, som hindrar utländska organisationer som finansieras med amerikanska biståndspengar att tala

fritt.

Munkaveln förbjuder frivilligorganisationer att utföra och ge kvinnor rådgivning om abort (om inte kvinnan riskerar sin hälsa eller har utsatts för våldtäkt eller incest). Frivilligarbetarna får inte heller hänvisa till abortkliniker eller opinionsbilda för generösare abortlagar i landet.

Bush har frusit utbetalningarna till FN:s befolkningsfond UNFPA, efter högst tvivelaktiga uppgifter (naturligtvis från kristet högerhåll) om att fonden skulle medverka till tvångsaborter i Kina. Befolkningsfonden befarar att det uteblivna ekonomiska stödet från USA kan resultera i två miljoner ovälkomna graviditeter.

Vid FN:s barntoppmöte i fjol ledde amerikanska diplomater den koalition bestående av USA, Vatikanstaten och islamistiska regimer (bland annat Saddam Husseins Irak!) som lyckades förhindra att slutdeklarationen innehöll orden ”reproductive health services”. En formulering som enligt koalitionen skulle kunna öppna för abortrådgivning.

I världen sker varje år 20 miljoner illegala aborter. 80 000 av kvinnorna dör. Sammanlagt avlider en halv miljon kvinnor om året i sviterna av en graviditet. I vissa afrikanska länder beror nästan 70 procent av dödsfallen på att kvinnorna försökt utföra abort på sig själva.

Bushadministrationen kan anföra många argument för invasionerna av Afghanistan och Irak. Men kvinnors rätt att leva sina liv i frihet är sannerligen inte ett av dem. Den amerikanska, kristna högern ockuperar kvinnors kroppar.

Åsa Petersen