ÅSIKT

Tänker Hessle på 12-årige Vlad?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Debatten om de apatiska flyktingbarnen hamnar ständigt på avvägar. Istället för att diskutera hur den svenska flyktingpolitiken har hårdnat, diskuterar vi om de sjuka barnen bara spelar sjuka. Problemet blir de apatiska barnen – ”Varför krånglar de så?” – och inte den känslokalla asylpolitik som utvisar flyktingbarn till länder där ingen vård möter dem.

Det är med stigande olust jag läser regeringens utredares kartläggning av ”asylsökande barn med uppgivenhetssymtom”. Slutsatserna oroar.

Antalet apatiska flyktingbarn har ökat kraftigt de senaste åren, sammanlagt har 410 barn vårdats sedan 2003. Vården lyckas bara hjälpa vart tredje apatiskt barn. Ett av fyra barn blir rentav sjukare.

Hälften av de apatiska barnens föräldrar är själva deprimerade. Över en av fem mammor och pappor har försökt ta sitt liv.

Om familjen får stanna i Sverige händer det att barnet tillfrisknar direkt. Andra barn har ännu ett år efter uppehållstillståndet inte blivit bättre.

Utredaren Marie Hessle beklagar att de apatiska flyktingbarnen ”blivit en måltavla i politiken”. Hon talar om hur ”komplext” och ”mångfacetterat” problemet är. Ändå är utredarna, liksom migrationsminister Barbro Holmberg, snabba att slå fast att problemet med apatiska flyktingbarn bara finns i Sverige.

Världens främsta experter på apatiska barn avfärdas med att deras studier inte rör flyktingbarn.

En enkät som bara fyra europeiska länder har svarat på ges av utredarna vetenskaplig vikt. Från Storbritannien, där forskaren Bryan Lask rapporterat om apatiska flyktingbarn, har inget enkätsvar kommit.

Så är vi där igen. Istället för att lägga energin på hur barnen kan komma tillbaka till livet – börja äta och prata och skratta igen – snöar utredarna in på vilka barn som blir sjuka och varför just i Sverige. Hela upplägget luktar misstänksamhet: ”granskar vi barnen tillräckligt noga så ser vi nog igenom den sorgsna ytan”. Resultatet av kartläggningen blir istället det motsatta. Utredarna tvingas konstatera att väldigt många barn mår väldigt dåligt.

Ändå kräver inte utredarna att de apatiska flyktingbarnen ska få stanna i Sverige. Nej, tvärtom.

Bara 14 av 78 apatiska barn som utlänningsnämnden behandlade mellan oktober och april fick uppehållstillstånd. Samtidigt står Marie Hessle i tysk teve och säger att ”om det är så att man mår bättre och reser sig upp av att skickas tillbaka till sitt hemland så är det en viktig kunskap för oss”. Det kan knappast vara 12-årige Vlad hon tänker på. Pojken som skickades från Sverige till S:t Petersburg i november och som fortfarande ligger stilla, som fortfarande inte har fått någon vård.

Marie Hessle ska fortsätta kartläggningen. Var så god och utred. Under tiden kräver en allt starkare folkopinion, nu också inom socialdemokratin, att regeringen tar sitt medmänskliga vuxenansvar och låter de apatiska flyktingbarnen stanna.

Om det nu är så angeläget med mer kunskap kan ni väl inte utvisa barnen utan att veta allt som går att veta om vad som skulle kunna hjälpa dem?

Åsa Petersen