ÅSIKT

Nu är det dags att ta Ams i örat

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jag minns att jag hör på radio om en kartläggning som visar att Ams satsar en himla massa mer pengar på arbetslösa män än på arbetslösa kvinnor. Det är idiotiskt men lite som vanligt: könsorättvisorna bubblar upp till ytan och sen kommer bergis någon ansvarig som lovar bot och bättring.

Inte den här gången. Nej, den här gången intervjuas Ams-direktören Sandro Scocco. Han avfärdar på ett närmast aggressivt sätt hela kartläggningen. Män tjänar ju mer än kvinnor. Då är det klart att de får mer pengar av Ams, ryter Scocco.

Jag stannar upp i steget, skrattar rakt ut åt den gubbiga myndighetens totala oförmåga till självkritik, men tänker inte mer på det.

Inte förrän nu, när jag läser Anna-Lena Lodenius lysande reportage i Ordfront nr 5/05. Hon har grävt i siffrorna, granskat ett genomsnittligt svenskt län. Där har hon funnit att arbetslösa män får dubbelt så mycket som kvinnor i löneersättning, aktivitetsstöd och Ams-program – trots att könsfördelningen bland de arbetslösa är jämn.

Om läget ser likadant ut i landets övriga län innebär det att arbetslösa män får 10 miljarder mer om året än arbetslösa kvinnor. 10 miljarder! Fatta hur mycket pengar det är. Som kostnaden för hela regionalpolitiken och miljö- och naturvården tillsammans.

Ams generaldirektör Anders L Johansson vill inte svara på några frågor. Lodenius får i stället prata med Anna Hellstadius, biträdande direktör på Ams. Hon är mer intresserad av vem som lämnat ut uppgifterna till Ordfront (där bryter hon mot lagen att inte efterforska källa) än av att diskutera varför män och kvinnor behandlas så olika av Ams.

Ointresset för könsorättvisorna går igen. Sex samordnare på Ams har jobbat med att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Samtliga sex har med kort varsel blivit ”omplacerade”. Jämställdhetsarbetet ska i fortsättningen ske under ledningsgruppens kontroll. Ansvarig Ams-direktör är Johnny Ahlqvist.

”Kvinnor är bättre på att ta de jobb som finns, generellt är kvinnor mer beredda att byta bransch. Män som jobbar i till exempel byggbranschen är ofta benhårda på att de ska vara byggnadsarbetare tills de går i pension”, säger han.

Jaha, då straffas alltså kvinnor för att de är mer flexibla, för att de kan tänka sig att byta bransch eller flytta för att få nytt jobb, konstaterar Lodenius. Medan männen får Ams-pengarna för att fortsätta göra det de alltid har gjort. Snacka om att konservera könsstereotyper.

Det är lätt att gnälla på Ams. Men vad säger regeringen? Arbetslivsminister Hans Karlsson? Jämställdhetsminister Jens Orback? Går ni med på att en statlig myndighet så uppenbart bygger könsorättvisor – utan att ens erkänna att den gör det? Hur rimmar det med ord som ”jämtegrering” och ”mainstreaming”: alltså med idén att jämställdheten ska vara den röda tråden genom all politik och all statlig verksamhet?

Om inte någon av alla dessa Ams-direktörer tänker lova bot och bättring måste någon ur regeringen göra det. Om nu arbetsmarknadspolitiken fortfarande spelar någon roll?

Åsa Petersen

ARTIKELN HANDLAR OM