ÅSIKT

När tänker ni införa fri abort?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Utländska kvinnor ska äntligen få rätt att göra abort i Sverige. Det är inte en dag för tidigt.

Dagens abortlag, som säger att bara svenska medborgare får göra abort här, struntar i kvinnor som förvägras abort i sina hemländer.

”Får du inte göra abort där du kommer ifrån ska du inte göra abort här heller.” Det är moralistiskt, diskriminerande och skamligt historielöst. På 1960-talet åkte svenska kvinnor till Polen för att göra abort. I dag vägrar Sverige att hjälpa kvinnorna i det numera abortfientliga Polen på samma sätt.

Jag är alltså glad över utredningen som föreslår att medborgarskapskravet i abortlagen stryks. RFSU:s generalsekreterare Katarina Lindahl är också glad, liksom sjukvårdsminister Ylva Johansson.

Men det är något som stör mig. Utredaren Eva Eriksson påpekar att det nog inte blir så många utländska kvinnor som kommer hit för att göra abort. De måste ju betala för ingreppet själva. Och en illegal abort i Polen kostar mindre än en legal abort i Sverige.

Svenskarna behöver alltså inte oroa sig.

Inga horder av polskor kommer att ockupera vår svenska abortsjukvård, för de har inte råd. Lugn, svenskar, lugn. När Danmark ändrade lagen på samma sätt skedde ingen ökning av antalet aborter där.

Skulle det vara något bra? Inte kan vi nöja oss med det.

Egentligen borde Sverige lova kvinnorna som lyckas ta sig hit från abortfientliga länder gratis behandling.

Det vore ett väl motiverat bistånd och en kraftfull markering mot de länder i EU som förvägrar kvinnor makten över sina egna kroppar.

Det kommer inte att gå. Det kostar för mycket. Men vad vi kan göra, är att göra abort till en EU-fråga.

Den svenska inställningen har hittills varit att abortlagar måste vara en nationell angelägenhet. Det finns en rädsla för att vår fria abort skulle hotas om EU, med en rad abortfientliga medlemsländer, fick något att säga till om.

Att EU:s ledare nu på stört sätter sig ner och kommer överens om en abortlag är så klart ingen bra idé. Det är över huvud taget inget alternativ, det är inte så EU-frågor väcks.

Sverige måste arbeta med abortfrågan på lång sikt. Ta upp rätten till fri abort i varje sammanhang, så att pressen aldrig släpper.

Så fort en svensk minister möter en minister från ett land som förbjuder aborter måste en av de första frågorna vara: ”Och när tänker ni införa fri abort då?”

Precis som demokratier kräver diktaturer på ständiga besked. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Varje år dör 68 000 kvinnor i sviterna efter illegala aborter. Polen, Malta och Irland hör till EU-länderna med stränga abortlagar.

I Portugal åtalas människor som medverkar till aborter. Där sker mellan 20 000 och 40 000 hemliga och osäkra aborter om året.

Åsa Petersen