ÅSIKT

Reinfeldt lever inte som han lär

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hur har Fredrik Reinfeldt det med moralen? Frågan måste ställas efter ”Uppdrag gransknings” reportage om moderatledarens barnflickor.

Reinfeldt har ägnat de senaste åren åt att profilera sig som sosse-light. Bland annat har han börjat älska svenska kollektivavtal. Alla som anställs ska ha avtalsenliga och riktiga löner, säger Reinfeldt. Kollektivavtalen innebär enligt honom trygghet, eftersom de ”säkerställer att båda parter på arbetsmarknaden har makt och inflytande om de hamnar i konflikt.”

Det låter ju jättebra. Om bara Fredrik Reinfeldt levde som han lärde. Det gör han inte. Uppdrag Granskning avslöjar att moderatledaren och hans fru Filippa Reinfeldt, moderat kommunalråd i Täby, är snåla när de betalar sina barnflickor.

Familjen Reinfeldt har, som så många andra i Täby, haft au pairer. Enligt reglerna ska de få minst 3?500 kronor i månaden i ersättning. Med en arbetsvecka på 25 timmar blir det en timlön på 52 kronor, om man räknar in kost och logi. Reinfeldt betalade sina au pairer den minimilönen.

Men en litauisk au pair stannade kvar hos familjen efter att hennes au pair-tillstånd löpt ut. Reinfeldt valde att anställa henne och blev en helt vanlig arbetsgivare. Lönen låg kvar på samma nivå, men arbetsveckan justerades ner från 25 till 20 timmar. Barnflickan fick då en lön på 57 kronor i timmen. Den lönen ligger knappt 40 procent under det gällande kollektivavtalet på runt 90 kronor i timmen.

”Det är ett avtal som blir oskäligt, som strider mot god sed på arbetsmarknaden”, säger arbetsrättsexperten Toivo Öhman.

Den litauiska barnflickan efterträddes av en asylsökande kvinna från Serbien, som Reinfeldt fick tag i via arbetsförmedlingen. Hon anställdes för 57 kronor i timmen. När hennes asylansökan avslogs återvände hon snart till familjen – denna gång som au pair.

Mönstret är tydligt. De ”avtalsenliga och riktiga löner” som moderatledaren talar så gott om gäller inte när han själv anställer. Både hans politiska och hans privata moral brister.

Att moderatledaren har problem med frågan kunde anas i söndagens duell mellan Persson och Reinfeldt. Alliansen vill skattesubventionera hushållsnära tjänster. Reinfeldt hävdade att det är ett bra sätt att göra en svart arbetsmarknad vit. Persson slog fast att folk som utnyttjar arbetskraft på ett oanständigt sätt i sina hem inte ska få skatterabatter. De ska mötas av fackliga aktioner, ibland till och med av polisingripanden.

”Nu beskriver du människor som kriminella!” utbrast Reinfeldt.

Moderatledaren är inte kriminell. Han har inte anställt någon svart – utan struntat i kollektivavtal som träffas av arbetsmarknadens parter. Reinfeldt har alltså inte begått något lagbrott.

Ändå är det moraliska brottet stort. I rollen som arbetsgivare i sitt hem har Reinfeldt ett tydligt övertag gentemot sina anställda. Ingen relation mellan arbetsgivare och arbetstagare är så nära som den mellan familjen och barnflickan.

Därför är det extra allvarligt att Reinfeldt ignorerar det kollektivavtal som enligt honom själv ska skapa trygghet.

Åsa Petersen