ÅSIKT

Järnvägshaveri hotar industrin

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I lördags spårade ett godståg ur i Bräcke i Jämtland och en stor del av svensk godstrafik blev stående. Även om orsakerna till olyckan ännu inte är klarlagda, visar det tydligt hur skadliga järnvägsproblem kan vara. Vinterns kaos i det svenska järnvägsnätet har med rätta diskuterats vid såväl köksbord som regeringssammanträden.

Det är inte så märkligt att det blir uppståndelse när tusentals resenärer blir strandade på landets tågstationer inför julfirandet. Industrins transporter diskuteras mer sällan. Det är synd, för det behövs.

Särskilt den norrländska trä- och pappersindustrin lider stora förluster när tågen inte kommer fram på grund av snön. Till exempel blev hälften av Stora Ensos transporter stillastående i början av januari. Det är ingen liten händelse, Stora Enso är världens näst största papperstillverkare.

Nu överväger man att flytta produktion utomlands för att slippa vara beroende av opålitliga järnvägar, rapporterar Svenska Dagbladet.

Tankarna på att förflytta verksamhet till minst lika snöiga Finland, borde effektivt ta död på diskussionen om att vädret skulle vara en avgörande faktor för flytten.

Flera stora industriföretag överväger nu att flytta produktion eller gå över till lastbilstransporter som lösning på problemen. Det är en dålig lösning som inte gynnar vare sig Sverige i stort, miljön eller ekonomin.

Fungerande infrastruktur handlar inte bara om vem som kommer för sent till vilken högtid, det handlar om den svenska industrins konkurrenskraft. I det perspektivet framstår regeringens nedskärningar på spårunderhållet som klubbas i höstas som alltmer obegripliga.

De närmaste åren kommer att kräva stora investeringar i järnvägsnätet. Det kräver i sin tur politisk vilja. Någon sådan syns dock inte till.

Aftonbladet
Björn Fridén

ARTIKELN HANDLAR OM