ÅSIKT

Stoppa förtrycket av Europas romer

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det pågår en humanitär katastrof i Europa. EU är inte det föredöme vad gäller respekten för mänskliga rättigheter det bör vara. Tonen mot romer blir hårdare.

I Italien tillåts högerextrema grupperingar driva dem på flykt utan större ingrepp från ordningsmakten.

Inte sällan ivrigt påhejade av deras numera kostymklädda partikamrater i lagstiftande församlingar. Frankrike river romers läger, och ja, det är fråga om läger.

Att kalla det ordentliga bostäder vore att vara lite väl ekonomisk med sanningen. EU-länder, däribland Sverige, utvisar romer till interneringsliknande läger i områden i Kosovo som är förgiftade av gamla blygruvor. Det är ingen vacker bild som framträder.

Vid sitt tillträde som EU-minister förklarade Birgitta Ohlson att hon ”skäms när romer blir behandlade som skräp”. I går meddelade integrationsminister Erik Ullenhag att regeringen avser att ta fram en vitbok om övergrepp mot romer i Sverige under 1900-talet. Det är ett mycket hedervärt initiativ att kartlägga det omfattande förtryck som tillåtits pågå.

Men det förpliktigar också.

Det kräver omfattande planer för hur den strukturella diskrimineringen ska få ett slut.

Det kräver att regeringens egna tankar på utvisning av romer, som inte har en vad migrationsminister Tobias Billström kallar en ”rimlig” försörjning, förpassas till skräphögen. I EU råder nämligen fri rörlighet, och så var det med den saken. Det gäller även romer.

Det kommer att krävas ett enormt mod att inom ramen för EU-samarbetet sätta sig upp mot de stora länderna samt ta fajten med flera av de nya medlemsländerna.

Den svenska regeringen har nu under Folkpartiets ledning tagit ett viktigt steg i rätt riktning. Nu krävs modet att gå vidare.

Björn Fridén

ARTIKELN HANDLAR OM