ÅSIKT

Dystra tider för unga män

Man har satt upp högre staket på den 77-åriga Västerbron i Stockholm får att försöka förhindra självmord.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Västerbron heter en bro i Stockholm som förbinder stadsdelen Södermalm med Kungsholmen. I 77 år har stockholmare cyklat och promenerat fram och tillbaka över stålkonstruktionen, men i somras fick den östra sidan av bron förstärkas med ett högre staket. Varför? För att för­hindra självmord.

Varje år försöker minst 15 000 personer ta sitt liv i Sverige. I fjol fullbordades 1 378 självmord här. Och det är oftast män det handlar om. Självmorden ökar i gruppen unga män mellan 15 och 24 år och är den enskilt största dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år.

I förra veckan kom Socialstyrelsens nya siffror som visar att antalet pojkar och unga män som vårdats på sjukhus för att de skadat sig själva ökat med 27 procent de senaste tio åren. I fjol var det till och med fler pojkar och unga män som vårdades för självskador än för våldsskador.

Unga män mår dåligt och deras hälsa har sakta men stadigt försämrats sedan Socialstyrelsen inledde sina mätningar i slutet av 1980-talet.

Men unga män söker inte vård och vill ­inte prata om sina känslor. Enligt ungdomsmottagningarnas statistik från 2008 är bara 14 procent av patienterna unga män. Föreställningar och förväntningar kring manlighet och maskulinitet är en viktig del i hur unga män hanterar sina känslor.

Det blir dessutom svårare för vården att fånga upp dem när kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer försvinner från skolorna.

Enligt Socialstyrelsen så är det förändrade livsvillkor bland unga som ­ligger bakom den växande ångesten och oron. Är man ung, arbetslös och ­utan gymnasiebetyg ökar också risken för psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmord.

Att Sverige går igenom hårda tider märks i Socialstyrelsens dystra statistik. Och nästa år kommer kommunen att montera ett högre staket på Västerbrons västra sida.