ÅSIKT

Förskola är modernitet

”Kräver samhället av de arbetslösa att de söker jobb på heltid bör samhället också ställa upp med barnomsorg på heltid”

Foto: SCANPIX
Satsar på barnen Socialdemokraterna vill ha mindre klasser i sitt förslag till framtidens förskola.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Aldrig tidigare har så många barn gått i förskolan som nu. I dag är över 470 000 barn inskrivna – en ökning med över

150 000 barn på ett decennium.

I går presenterade Socialdemokraterna ett förslag till framtidens förskola, ett förslag som ska behandlas på partiets kongress i april. Det handlar om billigare förskola för tvååringar, satsningar på personalen, mindre barngrupper och en förskola för alla barn.

Få kommuner ger extra

I Sverige har barn till arbetslösa och föräldralediga bara laglig rätt till förskola 15 timmar i veckan. Få kommuner överträffar det. Att Socialdemokraterna nu

föreslår att alla barn ska få rätt att gå i förskola – oavsett om deras föräldrar har jobb eller inte – är därför utmärkt.

För föräldrarna, förstås. Kräver samhället av de arbetslösa att de söker jobb på heltid bör samhället också ställa upp med barnomsorg på heltid.

Men det är också viktigt för barnen.

I en forskningsöversikt som docent Sven Bremberg sammanställt av internationella studier visar det sig att barn som går

i förskola lyckas bättre i skolan – både vad det gäller resultat, prestationer och social anpassning. En svensk långtidsstudie i ämnet visar samma sak.

Extra viktig för utsatta

En bra förskola gynnar barn från alla samhällsgrupper, men är särskilt viktigt för barn från fattiga hem. Det förbättrar oddsen och bryter mönstren.

Det socialdemokratiska förslaget om en förskola öppen för alla är, om man får vara lite pompös, en återkomst för

moderniteten. Det är ett brott mot rege­ringens familjepolitik där vårdnads­bidrag och barnomsorgspeng är de enda bärande inslagen.

Luddig lag effektlös?

Sommaren 2011 trädde en lag i kraft som slog fast att svenska kommuner ”ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs”.

Räcker strävandena? Ingenting tyder på det.

För föräldrar som jobbar skift eller på obekväma arbetstider är tillgången till barnomsorg ett lotteri, trots lag­skärpningarna. Enligt fackförbundet Kommunals rapport ”Alla andra hämtar tidigt” kan nästan var tredje kommunalare med småbarn inte arbeta heltid

eftersom förskolan öppnar för sent eller stänger för tidigt. Samma rapport visar att 67 procent av föräldrarna inte har tillfrågats om när de vill att förskolan håller öppet.

På det området återstår för Social­demokraterna att ge svar.