ÅSIKT

För allas rätt till ett apotek

Man ska inte kunna lägga ner apotek utan att det märks

Foto: Lotte Fernvall
Kämpar för apoteken Kristoffer Strömgren startade en namninsamling för allas rätt att ha tillgång till ett apotek.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

De nya folkrörelserna – Aftonbladets ledarredaktion besöker fem nya folkrörelser

Det är långt från Lima till Bryssel.

Kristoffer Strömgren jobbar där, i Bryssel alltså. Han är politiskt sakkunnig åt den social-demokratiska parlamentarikern Marita Ulvskog, men hjärtat och rötterna har han i Lima i nordvästra Dalarna.

Och det var en händelse i Lima som fick Kristoffer Strömgren att starta Apotek för alla, en kampanj eller en folkrörelse om man så vill, som kräver att alla ska ha tillgång till ett apotek.

– Det började med att jag var i Stockholm och såg att min morbror skrivit ett argt meddelande på Facebook att apoteket i Lima skulle lägga ner.

För Kristoffer Strömgren var det ingen överraskning. I statens ägardirektiv har alla apotek, även de privatdrivna, varit skyldiga att hålla öppet fram till mars 2013.

Och med mars kom beskedet för de boende i Lima: det privatägda apoteket försvinner. Och det trots att regeringen instiftat ett särskilt stöd för att förmå privata apoteksägare att stanna kvar 
i glesbygden.

Över 1100 namnunderskrifter

Så i vår har Limaborna fått lära sig att åka till Sälen – minst sex mil, tur och -retur – om de vill hämta ut sin medicin.

– Oftast blir man arg och knyter -näven i byxfickan och så händer inte så mycket mer. Men det här är så uppenbart ett resultat av dålig apotekspolitik, så då startade jag Apotek för alla.

Sedan dess har Kristoffer Strömgren samlat ihop över 1 100 namnunderskrifter för ett enkelt krav: apotek ska finnas tillgängligt för alla människor, oavsett var i landet man bor.

Så blev frågan om glesbygdsapotek het, debattartiklar skrevs i rikstidningar och regeringspolitiker var tvungna att svara på frågor om det var rimligt att folk inte kunde hämta mediciner.

– Det känns som en framgång, vi har lyckats sätta fokus på att regeringen bryr sig mer om apoteksföretagen än människorna i glesbygden.

Så vad beror det på då, människors engagemang för sina apotek? Kristoffer Strömgren tänker efter ett slag.

– Till viss del beror det på en irritation att man lämnat över en fråga som borde vara politisk till marknaden. Det är inte människors behov som spelar roll, i stället är det företagsekonomer som sitter och räknar på om enheter är lönsamma eller inte. Det är ju begripligt, men så tar man inte ansvar för -samhällsinstitutioner.

Vad är egentligen en folkrörelse? Är Apotek för alla det? Kristoffer Strömgren är ju socialdemokrat, det är ingen hemlighet, och är ju i högsta grad involverad i de mer traditionella strukturerna.

– Tanken med Apotek för alla har ju varit att det ska räcka med att man känner sympati för kampanjens syfte – det vill säga att det ska finnas garantier för att det finns apoteksservice i hela landet – även för folk i glesbygd och landsbygd. Gillar man sakfrågan så spelar det ingen roll hur man röstar.

I dag är Apotek för alla-kampanjen 
i formell mening över, men Kristoffer Strömgren menar att han även i fortsättningen kommer att bevaka frågan.

– Jag tycker inte man ska kunna lägga ner apotek på landsbygd utan att det märks, utan att man får kritik och utan att det blir debatt.

Och frågan om apoteksnedläggningar lär leva vidare.

90 fler apotek i Stockholm

Svenska Dagbladet har i en granskning visat att det finns åtminstone 25 svenska apotek som – på grund av sitt lilla kundunderlag – lever lika farligt som apoteket i Lima. Samtidigt har antalet apotek i Stockholms blivit 90 fler sedan den borgerliga regeringen avreglerade apoteksmarknaden.

– När människor som bor i landsbygd tänker på det här så tänker de inte bara på apoteken, utan de tänker på vägarna som är dåliga, samhällsservicen försämras, man ser att vårdcentralen -lägger ned, säger Strömgren.

– Men det finns ingen konflikt mellan stad och land, egentligen. Jag tror att folk har rättvisetänk och tänker att ”klart det ska finnas apotek oavsett var folk bor”.