ÅSIKT

Otryggheten bidrar inte med annat än otrygghet

Fler otrygga och osäkra anställningar gör inte att fler får riktiga jobb, visar ny forskning.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag är 680 000 svenskar - 16 procent av arbetskraften - anställda på ett visstidskontrakt.

Under året som gick startades två nya bemanningsföretag i veckan och totalt finns det nu cirka 500 stycken i Sverige, rapporterar Ekot. Antalet anställda i bemanningsbranschen är uppe i 65 000.

Jobb hos bemanningsföretag och entreprenörer kan innebära schyssta villkor. Men de kan också innebära lönedumpning och otrygghet. Innan nyår kunde Arbetsmiljöverket berätta att bemanningsanställda oftare skadar sig på jobbet och mår sämre.

Det som var tänkt som ett sätt att lösa personalbehov vid produktionstoppar har blivit en permanent företeelse på arbetsplatserna, oberoende av konjunktur.

Samma jobb - sämre villkor

Samtidigt har anställda fått lära sig att företag kan säga upp sin personal och genast lägga ut jobben på bemanningsföretag. Vi har sett hur man kan erbjudas det jobb man precis lämnade, men nu som inhyrd personal och med sämre lön och sämre anställningstrygghet.

Oavsett vilket så är det en effekt av ett långsamt systemskifte på den svenska arbetsmarknaden. Hela idén om vad det innebär att vara anställd håller på att förändras. Med bemanningsföretagens växande stryka urholkas de anställdas trygghet och rättigheter.

Bemanningsanställd. Timanställd. Projektjobb. Arbetslös. ­Vikarie.

Så där ser svensk arbetsmarknad ut för många unga. Ena dagen är man utan jobb, andra dagen är man i en tillfällig och otrygg ­anställning.

Flexibilitet, effektivitet och lägre kostnader är argumenten som drivit på att de osäkra anställningarna blivit allt fler.

I veckan rapporterade tidningen Ingenjören om ny norsk forskning om rörlighet och flexibilitet på den nordiska arbetsmarknaden.

Klyfta mellan de anställda

Jørgen Svalund har jämfört de nordiska ländernas anställningsregler och kommit fram till att den som är anställd på visstid i Sverige och Finland löper större risk att bli arbetslös än den som har samma anställningsform i Norge eller Danmark - där det inte finns lika många möjligheter att visstidsanställa

Svalunds forskning visar att sysselsättningen inte någonstans har ökat genom möjligheten att visstidsanställa.  Konsekvensen blir i stället att de få som faktiskt lyckats få ett fast jobb absolut inte vågar flytta på sig, medan de utan fast jobb saknar trygghet.

Så skapas en klyfta mellan de som har fasta jobb med goda arbetsvillkor och de som inte har det.

En arbetsmarknad som blir mer om mer otrygg tycks inte skapa så mycket mer än fler otrygga arbetstagare.

ARTIKELN HANDLAR OM