ÅSIKT

Staten måste ta ansvar för bostadsbyggandet

Foto: Joakim Ståhl / SvD / TT
Bostadsbyggandet har minskat med nästan 74 procent sedan Fredrik Reinfeldt blev statsminister. Nu behöver nya bostäder byggas.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Finns det någon mer misshandlad politikgren än bostadspolitiken?

Tidningen Byggindustrin har visat hur bostadsbyggandet minskat med nästan 74 procent sedan Fredrik Reinfeldt tillträdde och vi vet att bostadsbrist nu råder i varannan svensk kommun.

Från regeringens sida kommer aparta förslag om att bostadskrisen bäst löses om vi bor i friggebodar och om det blir lättare att ta ut ockerhyror och om befäster ett system där folk bor på andrahandskontrakt med otrygga villkor.

Från Socialdemokraterna hörs inte mycket och då och då dundrar någon högerorienterad frifräsare till med krav på marknadshyror och fromma förhoppningar om att bruksvärdessystemet ska slopas.

Samtidigt får fler och fler känna på hur det är att stå i bostadskö och inte ha någon fast plats att bo på.

Bostadspolitiken rustades ned

I dag presenterar Nybyggarkommissionen - ett initiativ från konsultbolaget JKL, byggföretaget NCC, Nordea och konsultföretaget Tyréns - 63 förslag på hur man kan få i gång bostadsbyggandet på allvar. Så blåstes äntligen lite livsluft in i frågan.

Man föreslår bland annat en tydligare roll för staten.

Det är på tiden.

Under 90-talets ekonomiska kris avvecklades de statliga subventionerna till bostadsbyggande och den sociala bostadspolitiken rustades ned.

Dessutom har staten tagit ifrån kommunerna ett bostadspolitiskt verktyg.

2010 bestämde riksdagen dessutom att allmännyttiga företagen nu ska verka affärsmässigt och leverera vinst till kommunerna. Att allmännyttan ska själva ska kunna finansiera egna, nya byggnadsprojekt har därmed försvårats.

Kommissionen föreslår att allmännyttan igen ska användas som draglok för de lokala bostadsmarknaderna. I kraft av sin storlek kan allmännyttan användas mer aktivt för att investera i nya områden där små privata byggherrar inte har möjlighet eller råd att bygga stort.

Bostäder mot kollektivtrafik

Man vill möjliggöra för allmännyttiga bostadsbolag att gå ihop för att vinna upphandlingar vid byggande av flerfamiljshus

Staten måste också underlätta för små byggherrar att få kreditgarantier när de vill ta lån för att bygga nya bostäder. Man föreslår också att bostadsbyggandet ska bli huvudsyfte vid all planering av ny infrastruktur och att staten börjar investera i infrastruktur i utbyte mot kommunala satsningar på nya bostäder och bostadsområden.

Inspirationen kommer från Stockholms 70-tal. När miljonprogramförorterna byggdes skrev landstinget avtal med kommunerna om att de skulle bygga bostäder i utbyte mot utbyggd tunnelbana och annan kollektivtrafik. Så vidgades arbetsmarknaden och nya delar av länet blev attraktiva.

Det går att göra igen.

Bostadsbristen kan bara lösas genom att vi bygger fler bostäder och då måste staten måste återigen bli en aktiv part.

ARTIKELN HANDLAR OM