ÅSIKT

Skattepengar ska inte betala lönedumpning

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Redan 2008 slog EU-domstolen fast att det inte är tillåtet att ställa krav på lägstalöner, om inte samma avtal gäller för alla­ företag i samma bransch i hela landet.

Och eftersom det inte finns nationella minimilöner i Sverige och svenska kollektivavtal är frivilliga blev det i princip omöjligt.

Lönedumpning och utnyttjande av utländsk arbetskraft har blivit ett konkurrensmedel i byggbranschen, i städbranschen och i åkeribranschen bland annat.

Och ibland är det våra skattepengar som finansierar fuskande företag. Vår lag om offentlig upphandling tolkas ­ofta som att lägsta pris är enda ledstjärna, man ska nämligen hushålla med skattebetalarnas pengar.

Vinden verkar vända

Men reglerna kan göra det svårt att välja­ bort oseriösa ­företag. Lägger en entreprenör­ ett lågt pris på så måste kommunen­ ta det, om alla krav uppfylls.

När svenska kommuner och landsting upphandlat vem som ska få bygga väg­tunnlar, leverera mat till skolor och ­städa äldreboenden har de inte kunnat kräva att företagen betalar och behandlar sin personal på ett rimligt sätt.

Nu verkar vinden vända. I huvud­staden kommer den nya majoriteten – med ­inspiration från Malmö – att införa den så kallade Vita jobb-modellen. Den innebär att kommunen nu ska ställa ­sociala krav när den upphandlar all ­kommunal verksamhet.

Fler bör följa

Företagen måste erbjuda sina ­anställda kollektivavtalsenliga villkor och huvudentreprenörer ansvarar för att eventuella underentreprenörer ­­regelverken.

Det är utmärkt.

Om vi menar allvar med att schysta villkor ska gälla på arbetsmarknaden kan vi inte ha upphandlingssystem som tillåter och förutsätter social dumpning.

Fler bör följa Stockholm i spåren.

ARTIKELN HANDLAR OM