ÅSIKT

Höjd arbetsgivaravgift är en födelsedagsfest

Foto: Foto: TT
McDonalds
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vissa politiska strider fortsätter trots att ­frågan är avgjord. En sådan strid är den om så kallade ungdomsrabatten. Det är en nedsättning av arbetsgivaravgiften som gäller alla unga under 26 år, oavsett om de nyanställs eller om de redan har ett jobb.

Men med start första augusti har regeringen inlett en slopning av ungdomsrabatten, i två steg.

Det är lätt att förstå varför. ­Eftersom varenda anställd ­under 26 år kommit med rabatt har reformen varit svindlande dyr för staten – kostnaden närmade sig i våras 19 miljarder.

Rabatten är dessutom in­effektiv. Enligt forskarna på ­Institutet för arbetsmarknads­- och utbildnings­politisk utvärdering, IFAU, har den på sin höjd skapat 10 000 nya jobb, sannolikt färre. Enligt IFAU:s beräkningar har varje nytt jobb då kostat oss cirka 1,6 miljoner kronor.

Per år.

Det där är pengar som behövs på andra ställen, särskilt eftersom vår högt ärade regering ­inte vill höja några skatter. ­Genom nedtrappandet och till slut avskaffandet av ungdomsrabatten får regeringen i år 5,5 miljarder extra att ­göra saker för. Från 2017 kommer Magdalena ­Andersson ha drygt 18 miljarder extra att ­satsa på infrastruktur och välfärd.

Det där tycker inte direktörerna på arbets­givar­orga­nisationen Svenskt ­Näringsliv om.

I sommar har de bombat ut festliga exempel på företag det är synd om nu när de inte får en miljon i subvention för varje ung ­anställd de har. Mest synd är

det förstås om McDonalds.

Allra roligast är ändå en ­intervju Svenskt Näringsliv gjort med en representant för ett ­logistikföretag i Mora. De har 250 anställda och ungefär en fjärdedel av dem är under 26 år.

De har fram till i somras ­omfattats av ungdomsrabatten och logistikföretaget har alltså betalat mindre i arbetsgivar­avgift. Men nu är det slut på det.

– Vi har förstås räknat på ­effekterna. Det handlar om ­ökade kostnader på 1,8 miljoner kronor per år, ­säger Lars ­Jansson som är ekonomichef på logistikföretaget.

Vad logistik­företaget – eller Svenskt Näringsliv – inte tycks ha räknat på är att deras personal faktiskt fyller år.

Människor som i dag är 24 år kommer nästa år att bli 25. ­Ytterligare 12 månader senare kommer de att fylla, just det, 26 år. Och från och med 26-årsdagen hade de inte omfattats av den sänkta arbetsgivaravgiften längre.

Om inte direktörerna helt ­cyniskt hade tänkt sig att ­sparka all personal som olyckligtvis blir 26 år så kan de se på den återställda arbetsgivar­avgiften som en enda stor ­födelsedagfest för personalen.

Låt oss komma ihåg att de 10 000 ungdomsjobb som den sänkta arbets­givar­avgiften skapat – om vi ska tro IFAU – hade kunnat gå till 74 000 kommun­­anställda ung­domar. Pris­lappen är den­samma.

Att ungdoms­rabatten ryker är ­faktiskt värt att fira.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.