ÅSIKT

Sverige avvecklar fas 3-skammen

Foto: TT
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I juni 2011 röstade den svenska riksdagen för att inga fler människor skulle placeras i fas 3, den reinfeldtska arbetslinjens slutstation och ändhållsplats i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin.

Det var mer än fyra år sedan. Nu skriver vi 2015 och vi har fått se ett regeringsskifte, en ny statsminister väljas och ett budgetkaos utlösas av Sverigedemo­kraterna. Fas 3:arna har bara blivit fler och i dag är det drygt 36 000 personer – lika många som bor i Västerviks kommun – som sitter fast här.

För sitter fast gör man.

Minst tre år och i genomsnitt sju

Det här är människor som inte hjälpts av den så kallade jobb- och utvecklingsgarantins fyrkantiga strukturer och tidsramar. Det här är människor som varit ­arbetslösa i minst tre år och enligt statistiken i genomsnitt sju. Och det är män­niskor som bara glider längre bort från den reguljära arbetsmarknaden ju ­längre tiden går.

I fas 3 får man i genomsnitt 11 600 kronor per månad, och inkomsten är inte alltid pensionsgrundande. I fas 3 har man inte fått studera.

Meningslös sysselsättning

Och kritiken har varit massiv. Företag har utnyttjat fas 3:are som gratis arbetskraft. Sysselsättningen som erbjuds är ­ofta meningslös. Och människor i fas 3 har berättat hur de känt sig utnyttjade, utsatta och rättslösa. Samtidigt är långtidsarbetslösheten på en historiskt hög nivå.

Så här kan det inte fortsätta och i går meddelade arbetsmarknadsminister ­Ylva Johansson (S) – en av regeringens mer pålitliga arbetshästar – att nedrustningen av fas 3 nu kan börja.

Inga nya arbetslösa ska skickas in i fas 3 och med start i november kommer kommuner och landsting att kunna ­anställa långtidsarbetslösa på finansierade extra­tjänster. Det handlar om riktiga anställningar, med kollektivavtalad lön, och arbetsuppgifter som faktiskt behöver utföras. Man får förstås vara vaksam på undanträngningseffekterna, men idealt kan vi både förbättra den offentliga servicen och stärka långtidsarbetslösas ställning på ­arbetsmarknaden.

Dessutom föreslår regeringen att långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklings­garantin ska erbjudas att gå yrkes­utbildningar till bristyrken. Andra förslag Johansson presenterade i går var möjligheten till deltidsstudier och förlängda SFI-studier för utlandsfödda.

Misslyckats ge arbetslösa jobb

Det här är viktigt. Även om fas 3 är en särskilt ovärdig idé så måste vi komma ihåg att expansionen här beror på att ­hela den politik som syftat till att föra långtidsarbetslösa närmare jobb misslyckats.

Då behövs utbildningsinsatser och en individanpassad och aktiv arbetsmarknadspolitik. I bästa fall kan förslagen ­ministern presenterade innebära just det. Men då behöver den kommande höstbudgeten också ge utrymme för det.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.