ÅSIKT

Stjäl Reinfeldts bygge, Löfven

Foto: SvD
NYTT MILJONPROGRAM Vi behöver bygga, och vi behöver bygga mycket. Fram till 2020 tror Boverket att uppåt 100 000 nya bostäder måste börja byggas årligen. Vi talar om ett nytt miljonprogram,
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Så här i efterhand får man erkänna att det mest spännande Moderaterna lanserade i valrörelsen 2014 var löftet om ”Sverigebygget”.

Fredrik Reinfeldt lovade offentliga och privata investeringar på över 400 miljarder kronor som fram till 2035 skulle ge oss 100 000 nya bostäder. Dessutom

ville han att studentbostäder blev byggda på mark som ägs av svenska myndigheter.

Utspelet hånades, bland annat på den här ledarsidan, eftersom det uppfattades som alltför senfärdigt. Bostadsbrist var ju inte ett okänt fenomen fram till det

åttonde året av Reinfeldts tid om regeringschef.

Vi behöver bygga

Nåja, det blev trots allt inget av det där. Moderaterna förlorade valet, och bostadsbristen har blivit än mer akut sedan dess. Utöver helt vanlig befolkningsökning sökte 162 877 människor asyl i Sverige i fjol. Ytterligare 13 313 kom som arbetskraftsinvandrare.

Vi behöver bygga, och vi behöver bygga mycket. Fram till 2020 tror Boverket att uppåt 100 000 nya bostäder måste börja byggas årligen. Vi talar om ett nytt miljonprogram.

Kommer inte att räcka

I går meddelade regeringen att den vill sätta sig med den borgerliga oppositionen och Vänsterpartiet för att tillsammans hitta en väg framåt.

Till samtalen tänker regeringen ta med förslag om att förenkla regelverken, justera överklagandemöjlig­heterna och se över om man kan ställa bindande krav på kommunerna att bygga. Men allt – utom återinförd fastighetsskatt – ska upp på bordet.

Frågan är vad politikerna vågar göra. Ewa Thalén Finné, Moderaternas bostadspolitiska talesperson, tror till exempel att bostadsbristen blir löst om folk delar kök med varandra.

Vi känner igen det. Under åtta år inskränkte sig den borgerliga bostads­politiken till att underlätta för andrahandsuthyrning och folk som vill bygga lite större friggebodar. Med all respekt, det kommer inte räcka.

Om man pratar med företrädare för bostadsbolag, byggbranschen och intresseorganisationer så finns det samstämmighet kring några saker som bör göras: rea­vinstskatten bör sänkas och krav måste ställas på bygg- och fastighetsbolagen så att byggen verkligen kommer i gång. Möjligheten att över­klaga byggplaner ses som ett hinder.

Kalla det ”Sverigebygget”

Andra tycker att detaljplanekrav helt ska slopas och att kommuner som inte bygger helt ska berövas sitt planmonopol. Radikalt? Ja, men som läget nu är måste vi vara beredda på en viss radikalitet.

Att bygga bostäder är en samhälls­satsning, en investering. Och till sådant måste man våga låna. Ränteavdragen som driver upp priserna på bostadsrätter måste fasas ut. Pengarna avdragen kostar – 30 miljarder – måste gå till att bygga hyresrätter.

Kalla det gärna ”Sverigebygget”.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.