ÅSIKT

Ingen slump att de vill sänka löner nu

Tappar medlemmar. Den fackliga organiseringen har minskat snabbare i Sverige än i något annat OECD-land – och Kommunalskandalen gjorde inte saken bättre. 20 000 medlemmar har lämnat Kommunal.
LEDARE

29 FEBRUARI 2016. Facken

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

20 000 medlemmar ska, efter Aftonbladets skandalavslöjanden, ha lämnat facket Kommunal.

På sätt och vis är det kanske den enkla medlemmens begripliga protest mot en lednings­kultur som man tycker strider mot egna värderingar. Samtidigt är medlemstappet ett tecken på en mycket bekymmersam utveckling.

Tappar var femte medlem

Nyligen berättade tidningen Arbetet att nästan fyra av tio arbetare står utanför facket. På bara ett år har organisations­graden bland privatanställda arbetare sjunkit med två procent­enheter. På tio år har de svenska LO-facken tappat var femte medlem.

Den fackliga organiseringen har minskat snabbare i Sverige än i något annat OECD-land, en utveckling som hejades på av den förra regeringen.

Något motsvarande har vi ­inte sett på arbetsgivarsidan. Det är snarare så att arbets­givarorganisationerna växer och får fler medlemmar. Det är bra för kollektivavtalens täckningsgrad, men det säger något väsentligt om styrkeförhållandena på arbetsmarknaden.

Med svaga fack följer lönepress, otrygga anställningar, för­sämrade arbetsvillkor, arbets­givare som kan och vågar tänja på gränser – som förr var tabu.

Förlorar inflytande

Utvecklingen gör fackligt ­arbete av i dag än mer komplicerat – och då har vi inte ens pratat om aningslöst pamp­beteende bland fackliga ledare.

Nästa år kommer den rikaste procenten av jordens befolkning att äga mer än alla andra tillsammans, beräknar organisa­tionen Oxfam. I fjol visade en rapport från internationella ­valutafonden IMF att klyftan mellan fattig och rik vidgats ­parallellt med att fackför­eningar försvagats och tappat medlemmar.

Utan starka fackföreningar förlorar arbetstagare inflytande och insyn i företagens beslutsprocesser. Allt sämre organi­serade löntagare förlorar dessutom inflytande över den politik som fördelar välstånd och maktresurser.

Starka fackförbund har ­också en åter­hållande effekt på de ­rikastes girighet. Kan arbets­tagare inte förhandla om sina löner är det lättare för företagsledare och aktieägare att se till att en större del av vinsten går till dem själva, enligt IMF.

Det är därför ingen slump att de välorganiserade arbets­givarnas offensiv,  för att få ­sänka sina sämre organiserade anställas löner, kommer just nu. Ett bättre tillfälle för att öka klyftorna har de inte haft på länge.

Facket håller oss i takt

Facklig organisering är det bästa verktyg vi har för att ­garantera bättre arbetsplatser och schystare villkor. Men för alla som vill att Sverige också i framtiden ska vara ett sam­hälle med små klyftor och starka löntagare, är det viktigt att hålla det verktyget väloljat.

Det är ett ansvar som också kommer an på fackförbundens ledning.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM