ÅSIKT

Bostadsbristen är en social katastrof

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Malmö, Borlänge, Klippan och Södertälje jublar.

I det senaste numret av tidningen Dagens Samhälle öppnar nämligen migrationsministern Morgan Johansson (S) för att regeringen kan tänka sig att begränsa asylsökandes rätt att bosätta sig var det vill.

Det handlar om den så kallade ebo-lagen från 1994. Enligt den får asylsökande själva ordna ett boende om de kan. Lagen ger en flykting rätt att bosätta sig var hen vill, både under sin asyltid och efter uppehållstillståndet.

God tanke

Tanken är god. Om människor ordnar en egen bostad kan de lättare komma ut i samhället. Men i praktiken har det lett till att folk flyttar in hos släktingar, många bor extremt trångt och på vissa platser har det lett till ökad segregation och trångboddhet. På andra platser har det utlöst flyttkaruseller med tillfälliga sovplatser och handel med hyreskontrakt.

Nu har Dagens Samhälle frågat samtliga socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden - de är 183 stycken - om de tycker att ebo-lagen bör slopas innan nästa val. Åtta av tio svarar ja. Det borde vara staten som tar ansvar för och bestämmer var asylsökande ska bo tills de får uppehållstillstånd.

Förändrad lag

Någon avskaffning blir det inte, däremot kan migrationsministern tänka sig en förändring av lagen. I Södertälje har man redan gjort det genom en modell som kallas vebo, värdigt eget boende. Här säkerställer kommunens socialtjänst att en asylsökandes val av bostad är värdigt och uppfyller en viss standard. I Malmö har man gjort så att en asylsökande som söker hjälp hos socialtjänsten när det egna boendet inte fungerar blir statens och Migrationsverkets ansvar.

Ebo går att förändra och måste förändras. Att behålla dagens ordning går inte längre. Stadsdelar och förorter där trångboddheten redan är svår är inte bra för nyanlända barn som behöver läsa läxor, och det är inte bra för nyanlända vuxna som behöver söka jobb och utbildning.

Men, och det är viktigt, utan ebo skulle Sverige sannolikt ha klarat tillströmningen av flyktingar i fjol mycket sämre. När 160 000 personer kom till Sverige behövdes varenda boplats, varenda madrass.

Dessutom råder det bostadsbrist i 250 av landets kommuner. Det är en fördubbling på fem år. Enligt Boverket behövs 700 000 nya lägenheter de närmaste tio åren. För att klara det skulle byggtakten behöva vara dubbelt så hög som i dag.

Social katastrof

Just nu sitter regeringen, den borgerliga oppositionen och Vänsterpartiet och förhandlar om bostadspolitiken. Det är på tiden.

Bostadsbristen kan beskrivas som en en social katastrof. Ebo-lagens effekter kan beskrivas som en social katastrof. Men vi måste nog börja i rätt ände.

Om vi vill ha ett sammanhållet samhälle där hela landet tar ansvar och välkomnar nyanlända så måste vi börja bygga och vi måste börja bygga mycket.

Det minsta partierna borde kunna komma överens om nu är att gemensamt verka för att kraftigt öka antalet bostäder och anläggningsboenden kraftigt på orter med en stark arbetsmarknad.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.