ÅSIKT

Affärsidén är en skola i kris

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Dagens Industri i går.
LEDARE

Svensk skola är i kris.

Detta kan vi tacka bland annat kommunaliseringen, det fria skolvalet och en helt oreglerad skolmarknad för.

Kunskapsnivåerna faller och ­kopplingen mellan föräldrars studiebakgrund och elevers resultat har blivit allt tydligare, och särskilt illa ställt är det för pojkar från arbetarhem. Till detta kan vi lägga en akut ­lärarbrist och en skriande brist på ­skollokaler.

Men på Dagens Industri, det välfärdsindustriella komplexets nya kamporgan, är det bara glada ­miner.

På tidningens förstasida lockade man i går till läsning med rubriker som ”Så investerar du i svenska skolan” och ”180 miljarder i potten när ­skolbristen ska lösas”. Dess­utom kan en aktie­analytiker berätta för läsekretsen att det är ”barnsligt lågt pris på Acade­media”.

Kanske ska man kalla det en sorts skruvad konsumentjournalistik i spåren av att den stora friskolekoncernen nu i juni ska börsnoteras.

För alla som tycker att skolan är en nationell ange­lägenhet och inte ett kul investeringsobjekt finns det skäl att oroas över feststämningen som ­råder.

Enligt en analys från tankesmedjan Katalys så placerar redan i dag aktie­bolag sina skolor där de har störst möjligheter att få elever som inte kräver extra stöd. De tar helst emot elever med välutbildade föräldrar, deras ­pedagogiska profiler vänder sig till ­studievana föräldrar och de lockar med höga betyg.

Här är lärartätheten lägre och sam­tidigt saknar aktiebolagsskolorna inte sällan skolbibliotek, gymnastiksalar och möjlighet till specialundervisning. Anledningen är förstås att man då kan hålla nere sina ägares kostnader.

Ingen kan på allvar tro att fokuset på snabba pengar kommer att försvinna med börsens krav på bra kursutveckling och fina utdelningar. Den skatte­finansierade skolkapitalismens själva affärsidé är ju en fortsatt kris i klassrummen.

Så kan vi faktiskt inte ha det. Det är hög tid att regeringen tar itu med ­tokerierna en gång för alla.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM