ÅSIKT

Kvinnofrid – den måste få kosta

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den så kallade Hagamannen har dykt upp igen i Umeå. Kvinnor är livrädda för att gå ut på kvällstid.

Men fortfarande sker de flesta våldtäkterna i hemmen och gärningsmännen är ofta en närstående till offret. Enligt en rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade i förra veckan, har antalet polisanmälda våldtäkter ökat med 32 procent. Under år 2005 anmäldes 3?500 våldtäkter jämfört med 2?600 året före.

Den stora ökningen beror på den lagändring som trädde i kraft i april 2005, som innebär att en del gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande nu bedöms som våldtäkt, skriver Brå i sin rapport. En ökad anmälningsbenägenhet kan också ha bidragit till att antalet anmälda våldtäkter har ökat.

För någon månad sedan såg jag en utställning av CA Carlsson på restaurang Sturehof. När jag kom in i lokalen såg jag en grov, bredbent och kraftfull kvinna som skulle mana till eftertanke och engagemang. Vid hennes fot fanns en text som tydligt talade till omvärlden om de orättvisor som kvinnor får utstå.

”En kvinna har rätt att vara öppen mot världen och ändå vara fredad”, stod det.

Det fanns sammanlagt 12 skulpturer som föreställde starka svenska kvinnor, bland andra Margot Wallström, Kristina Axén Olin, Carin Götblad, Nalin Pekgul och Kim Anderzon.

Temat var kvinnofrid och konstnären hade valt att porträttera kvinnor som han beundrade och som på ett eller annat sätt bidragit till ökad kvinnofrid i samhället. Skulptörens intäkter går till brottsoffren genom en fond i organisationen ”Women Peace”.

På min fråga om varför han engagerar sig så mycket mot kvinnovåld berättade CA Carlsson att han för några år sedan blivit vittne till ett överfall på en kvinna. Han lyckades förhindra våldtäkten, men en tid senare tog kvinnan livet av sig. Händelsen påverkade honom djupt och han bestämde sig för att agera mot kvinnovåldet.

När Stockholms stad hörde av sig och ville att han skulle göra en skulptur som skulle ställas upp på ombyggda Odenplan, bestämde han sig för att göra en skulptur som symboliserar kvinnofrid.

När skulpturen var färdig godkändes den inte av skönhetsrådet med motiveringen att den var ful. Som om våld mot kvinnor skulle vara vackert.

CA Carlssons skulptur är tankeväckande. Fler bör få möjlighet att se den. Stockholms stad borde fullfölja sina intentioner och sätta upp skulpturen på Odenplan som ett manifest för kvinnofrid och en protest mot det ökande våldet mot kvinnor.

Sverige må vara ett av världens mest jämställda och demokratiska länder, men ett fritt land är det inte när kvinnor inte vågar röra sig ute ensamma.

Vi har en hel del kvar att göra. Ett första steg vore att göra allt som är möjligt för att göra själva utomhusmiljön tryggare. Det handlar då till exempel om att laga trasiga gatlyktor, låta kvälls- och nattbussar stanna vid så många busshållsplatser så möjligt, och där det är möjligt bygga om ensliga gångvägar så att de blir mer synliga. Att det är dyrt är inget motargument.

Kvinnofrid måste få kosta på samma sätt som demokrati måste få kosta.

Emine Onatli