ÅSIKT

För mig är Mona Sahlin en förebild

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Presskonferensen med Mona Sahlin den 18 januari var historisk. För första gången på 118 år föreslog socialdemokraterna en kvinna till posten som partiordförande. Sedan är det speciellt att det blev just Mona Sahlin. Vem hade någonsin, efter den berömda presskonferensen i december 1995 när Mona Sahlin klev tillbaka som kandidat till partiordförandeposten, kunnat drömma om att hon efter 12 år skulle återkomma?

Vad jag vet har ingen politiker som har behandlats så illa av massmedier ändå lyckats

resa sig och ta revansch. För mig och många unga kvinnor är hon en stark förebild.

Efter presskonferensen har jag frågat många socialdemokrater hur de tror att Mona Sahlin kommer att fungera som partiledare. Alla är överens om att hon har ett demokratiskt sinnelag. Hon är aldrig rädd att släppa loss en diskussion. Hon är prestigelös och har distans till sitt eget maktinnehav.

En del beskriver henne som en mycket trygg och ödmjuk person. Men ibland har det påståtts att hon kanske inte är så kunnig i internationell politik.

Inget kunde vara mer fel. Jag skulle vilja citera Margot Wallström:

”Något som sällan lyfts fram när det gäller Mona Sahlin är hennes goda rykte bland forna ministerkollegor i Europa. Under det svenska ordförandeskapet (2001) skötte Mona Sahlin ordförandeklubban inom sitt område, arbetsliv och arbetsrätt, med stor skicklighet. Detta är allmänt omvittnat här i Bryssel. Sveriges energipolitik, med Mona Sahlin som energiminister, väckte intresse hos andra medlemsländer, till exempel målet om att vara av med oljeberoendet och ha ställt om till ett hållbart samhälle år 2020.”

Margot Wallström uppskattar också att

Mona Sahlin bjudit in folkrörelser och frivilligorganisationer att delta i förberedelseprocessen inför stora internationella FN-konferenser där Sveriges insatser varit viktiga. Detta gällde exempelvis inför Durban-konferensen mot rasism 2001.

Detta öppna och inkluderande arbetssätt har även tillämpats av Anna Lindh och Margot Wallström själv. Det är ett sätt som jag känner stor sympati för och som jag vet har varit uppskattat bland svenska folkrörelser och frivilligorganisationer.

Mona Sahlin har även stort förtroende bland människor med invandrarbakgrund för sitt engagemang i kampen mot diskriminering. Jag träffar många som säger att vi nu måste jobba för att Mona Sahlin ska bli statsminister. Ett sådant engagemang för socialdemokratin mötte jag sällan hos invandrare när Persson var statsminister.

Många kvinnor påminner också om att Mona Sahlin genom åren uppträtt i många olika FN-sammanhang. Hon är känd för att skickligt framföra Sveriges ståndpunkter om demokrati och mänskliga rättigheter under samtal med utländska ledare – till exempel de kinesiska under FN:s kvinnokonferens i Peking.

Mona Sahlins engagemang i kampen mot hedersrelaterat våld har mött respekt internationellt. Den första stora internationella konferensen i ämnet hölls i Stockholm 2004. Dessa erfarenheter är viktiga i perspektivet av EU:s medlemsförhandlingar med Turkiet.

Emine Onatli