ÅSIKT

KD kan inte tvinga fram mod

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kristdemokraterna vill införa en vilda västern-klausul i den svenska lagstiftningen. En lag om att alla måste ingripa i farliga situationer.

Det är märkligt att det är Kristdemokraterna som uppmanar till allmän våldsanvändning. Man kunde ju tycka att just Kristdemokrater skulle vara mot allt som kan leda till våld.

Men låt inte namnet förleda. Kristdemokraterna har drivit frågan länge och nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över möjligheterna att tvinga folk att ingripa när en annan människa är i fara.

Egentligen är det ju självklart att vi ska rädda våra medmänniskor,

fiska upp dem ur vattnet, ge hjärt- och lungräddning och stoppa barn från att springa ut i gatan. Vi har redan en lagstiftning om skyldighet att ingripa för att hjälpa och skydda.

Men Kristdemokraterna vill gå ett steg längre. De vill instifta en tvingande lag om skyldighet att ingripa vid fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse av egendom. Och om du inte ingriper kan du lagföras.

Det innebär att vi alla måste hindra överfall och rån. Hittills har det bara varit polis och militär som måste ingripa i situationer där våld kan bli nödvändigt. Men nu kan våldet så att säga privatiseras och då blir det upp till var och en. I en debattartikel i Svenska Dagbladet (10/9) skriver Inger Davidsson (KD) att man bara ska kunna ingripa om det inte är fara för det egna livet. Men hennes förslag ställer en mängd enkla, etiska frågor.

Hur stoppar man ett rån utan att riskera sitt eget liv?

Och hur förhindrar man ett överfall utan att använda våld i någon form? Vad blir nästa steg om folk nu ska ta

saken i egna händer? Ja, det ser vi redan i andra länder, som i USA där vanliga människor beväpnar sig för att skydda sig och sin omgivning.

Även justitieminister Beatrice Ask har signerat debattartikeln. Det är ju hon som är justitieminister och som nu i alliansens namn tvingas administrera den här utredningen. Hon ser säkert problemen, som när polisen ska bedöma människors grad av feghet, rädsla eller mod. Eller när polisen ska få fram vittnen.

Civilkurage växer hos trygga människor. Det är ingenting en alliansregering kan tvinga fram.