ÅSIKT

Bankerna har ju redan flyttat i väg

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bankdirektörerna vill behålla sina bonusar.

Är det någon som blir förvånad när de protesterar mot Finansinspektionens förslag till nya bonusregler? Nej, tänkte inte det. Det är ju samma direktörer och samma

girighet som för något år sedan drev fram finans­krisen. Man blir mest trött av att ta del av deras remissvar på det nya förslaget som bland annat innebär uppskjuten utbetalning av bonusarna.

I Svenska Dagbladets näringslivsbilaga är det Börje Eklund, vd på Wallen­bergs maktbolag Investor, som klagar. En dolkstöt, säger han och menar att det finns risk för att bankerna flyttar utomlands.

Men i själva verket har de ju redan flyttat, kapitalet flyger runt jorden i allt snabbare takt. Det tar inga order från finansinspektioner eller regeringar. För några år sedan landade det i Baltikum, sög ut ett folk och försvann.

I Lettland ser vi spåren i form av sänkta löner, indragna barnbidrag och brutala nedskärningar inom sjukvården. Kom inte och klaga över minskade bonusar, det är snart vinter i Riga och folk fryser. Investor är den största delägaren i SEB. För något år sedan kom 20 procent av bankens intäkter från utlåning i Baltikum. I år konstaterar banken i höstens Österuopa-rapport att ”hushållen pressas av svag löneutveckling och stigande arbetslöshet, medan företagens invest­eringar hämmas av stor ledig produktionskapacitet och försiktig kreditgivning.” Bad business, alltså.

SEB:s vd Annika Falkengren försäkrar att bankens högsta ledning håller tillbaka de rörliga ersättningarna. Hon vill inte ha dålig pr, hennes fasta lön har legat still i två år. Sju miljoner. Men den lönen kan stiga om Finansinspektionens nya regler går igenom. Investors Börje Eklund tror att bonusförslaget innebär högre fasta löner.

Och detta, varnar han, kommer att medföra en kostnadsökning som är beklaglig.

Ständigt denna kravmaskin. Som bortskämda barnungar vill de ständigt ha mer. Högre lön, mer lån ut, högre bonusar in, men när låntagarna inte kan betala och bubblorna spricker, då lämnar bankerna landet. Då är det barn­familjerna och de sjuka i Lettland som får betala.

I rättvisans namn finns fler som klagar. Nordea, Tredje AP-fonden, Nasdaq-OMX och Sveriges finansanalytikers förening är några exempel. Man blir som sagt inte särskilt förvånad, mest trött.