ÅSIKT

De är jämnåriga med Mick Jagger

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hunsad av hemtjänsten och mikrad middag ur en plastlåda. Det är klart man är rädd för att bli gammal.

Vi i min generation har sett hur våra föräldrar behandlats enligt löpande bandprincipen i kommunala besparingsprogram. Vi vill inte sitta vid köksbordet och vänta på maten tills hemtjänsten kommer och dunkar in plastlådan i mikron.

Vi vill äta god mat när vi är sugna och gärna tillsammans med andra.

Dagens unga pensionärer är jämnåriga med Mick Jagger. Fyrtiotalisternas fria själar kommer aldrig att foga sig i rationella vårdrutiner även om kropparna skrumpnar ihop. De kommer att ställa helt andra krav på äldrevården och därmed på politikerna.

Vid nästa års val kommer de stora kullarna som föddes på 40-talet att vara pensionärer eller nästan pensionärer. Räkna med att valet kommer att handla mycket om de äldres situation.

I går var det Socialdemokraterna som presenterade sitt äldreprogram. Redan i inledningen slår Ylva Johansson fast att de äldre ska behålla makten över sitt eget liv. Det är självklart, men sorgligt att det ens behöver skrivas.

För de yngre pensionärerna blir det nog inga problem, fyrtiotalisterna kommer att ta plats. Men de äldre pensionärerna blir också fler eftersom de helt enkelt lever längre. Även de måste få bestämma när hemtjänsten ska komma och vad den ska göra. Men eftersom hemtjänsten inte kan kosta hur mycket som helst, så det blir nog en makt med begränsningar.

Hemtjänsten kan heller aldrig ersätta vänner och familj. Äldre människor som bor kvar hemma blir ensamma, vännerna blir sjuka och dör. Barnen har flyttat långt bort för att få jobb och dåligt samvete.

Som kompensation finns i dag olika sorters särskilt äldreboende på marknaden: seniorbostäder, 55+ boende, trygghetsboende. Bostäderna har någon slags gemensamhetslokaler, för de allra äldsta kan det finnas en värdinna. Men även om det finns en samlingssal i källaren kvarstår faktum, de äldre ska vårdas ensamma hemma så länge det bara går.

Åldrandet och döden är en del av livet, men en del som politikerna gärna hoppar över. Det är bra att Ylva Johansson tar upp de riktigt svåra frågorna även om det inte finns några enkla lösningar.

Valet måste handla även om de pensionärer som är riktigt gamla och sjuka. Om värdighet och rättvisa ända till slutet.