ÅSIKT

Överge inte FN

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den urvattnade klimatöverenskommelsen från Köpenhamn hann knappt torka. Dagen efter misslyckandet ifrågasätts nu hela FN-systemet.

Men ett FN-möte är till syvende och sist resultatet av medlemsländernas ansträngningar. Man kan inte påstå att länderna gjorde sitt yttersta för att klara klimatet på Köpenhamnsmötet. Tvärtom blev det en uppvisning i olika regioners egennytta. Sammanfattningsvis kan man säga att ingen region ville offra sin egen tillväxt: rädda gärna världen, men börja någon annan stans.

EU var inget undantag. Statsminister Fredrik Reinfeldt och miljöminister Andreas Carlgren var några av dem som grovt underskattade u-ländernas krav på trygg tillväxt.

Morgonen efter Köpenhamn är det alltså FN-systemet som får ta kritiken.

På DN Debatt kräver Miljöpartiets Maria Wetterstrand ett nytänkande inom FN och föreslår allianser mellan klimatprogressiva länder som kan driva på och till och med ta gemensamma beslut. Liberala tankesmedjan Fores får borgerligt ledarstöd för sitt föreslag att de rikare länderna får förhandla i särskild ordning.

Det är lätt att skåpa ut FN så här dagarna efter misslyckandet i Köpenhamn. Men FN är det forum där rika och fattiga länder möts och kan samarbeta. De rika länderna får inte överge det samarbetet bara för att det gått trögt. FN måste reformeras och moderniseras så att världens länder kan mötas, hålla samman och inte splittras upp i regioner.

Sedan får de progressiva länderna gärna gå före och driva på klimatarbetet som goda förebilder. Sverige kan ta på sig ledarskapet för ett sådant projekt, gärna med Maria Wetterstrand som miljöminister.