ÅSIKT

Feg försvarsminister tvekar om diktaturer

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Först velade försvarsminister ­Karin Enström om förtrycket i Saudiarabien.

Sannolikt tog hon hänsyn till handelsförbindelserna när hon vägrade att ta ordet diktatur i sin mun. Efter några timmar ändrade hon sig och skickade ut ett något kryptiskt pressmeddelande:

”Regeringen delar inte in världens länder i demokratier eller diktaturer, men om det endast är möjligt att beskriva Saudi­arabien som antingen demokrati eller ­diktatur så bör Saudiarabien beskrivas som en diktatur.”

Det satt långt inne.

Gårdagens turer kring Saudiarabien visar hur långt det har gått i svensk utrikes­politik. Försvarsministern vågar inte ens slå fast att en diktatur är en ­diktatur.

Vart tog den rakryggade moralen ­vägen?

Saudiarabien är en diktatur, en envåldsmakt. Landet ligger på organisationen Freedom House ”Worst of the worst”-­lista över stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna med tortyr, godtyckliga fängslanden, bristfälliga rättegångar och undermåliga fängelse­för­hållanden. Alla former av frihet som yttrande-, ­religions-, rörelse- och förenings­frihet saknas.

Saudiarabien styrs av den mäktiga och extremt förmögna kungasläkten Al Saud. Landet saknar grundlag, fria val och folkvald lagstiftande församling.

Kvinnor måste ha sina manliga förmyndares tillstånd för att kunna jobba, studera, resa eller gifta sig. Kvinnor ­lever utan några som helst rättigheter i Saudiarabien.

Men landet kan också beskrivas som Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern och Nordafrika. Saudi­arabien är den näst största mottagaren av svensk vapenexport.

Och då är vi inne på moralen. Sverige ska inte sälja vapen till Saudiarabien alldeles oavsett vad försvarsministern väljer att kalla det för.

ARTIKELN HANDLAR OM