ÅSIKT

Tjejerna får vara djur eller slavar

Foto: PATRIK STOLLARZ/AFP
Unge Zlatan Hängde på fritids Zlatan växte upp i Malmöförorten Rosengård där han tillbringade en hel del tid på fritidsgården. En studie visar att minskade resurser till fritidsgårdarna gör att det bli lite tid till läxläsning.
LEDARE

23 oktober 2012. Fritids.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På fritidsgården hängde Zlatans tröja ­inom glas och ram.

När han var ung hängde han själv på gården och spelade pingis och biljard. Fritidsgården var centrum för de unga killarna i Rosengård. Kanske var det den som höll dem borta från värre saker än de cykelstölder Zlatan pratar om i boken om hans liv.

En bra fritidsverksamhet kan vara kompen­satorisk. Den kan utjämna livschanser mellan barn med olika förutsättningar.­

Bör styras upp bättre

Barn till högutbildade föräldrar med ­goda inkomster presterar oftast bättre skolresultat än barn till lågutbildade med lägre inkomster. En meningsfull fritidsverksamhet kan jämna ut de där skill­naderna. I dag föreslår flera politiska partier att elever ska få hjälp med läxläsningen,­ som om det skulle vara något nytt.

Barn har faktiskt läst läxorna på fritidshem eller fritidsgårdar sedan många år tillbaka. Men det är bra om den verksamheten kan styras upp bättre. På senare år har fritidsverksamheten drabbats av ­hårda nedskärningar och de har säkert gått ut över barnens läxor.

En fritidsledare på tjugo barn

Fackförbundet Kommunal presenterade i går en studie om fritidshemmen för barn upp till tretton år. Allt fler barn går på fritids, men resurserna har knappast ökat i samma takt. Barngrupperna är i dag dubbelt så stora som de var 1980.

Numera kan en fritidsledare vara ­ensam med tjugo sexåringar. Då finns det ingen tid för läxläsning, då måste alla barn göra samma sak. Antingen vara ­inne eller ute. Fritidsledaren måste kunna ­hålla uppsikt över alla barn samtidigt.

Då får man hoppas att ingen unge rymmer eller skadar sig. Faktum är att var tredje förälder oroar sig för sitt barn när det är på fritids. De oroar sig för att barnet ska bli mobbat, att det skadar sig ­eller att personalen inte ska ha tid med det.

Flickorna drabbas

Kommunals studie visar att personalen lägger ner mest tid på de bråkiga barnen medan de tysta hamnar i skymundan. Barnen lär sig att det är skrik och bråk som räknas. Ofta är det flickorna som drabbas, som i en studie från Skolverket där pojkarna var indianer medan flickorna fick vara djur som pojkarna jagade. De flickor som inte ville vara djur fick vara slavar.

I Rosengård har man tagit könsskillnaderna på allvar. Zlatans gamla grabbiga fritidsgård har stängt och i stället har ­fritidsverksamheten delats upp på fyra olika skolor. Där kan flickorna stanna kvar efter lektionstid och det finns verksamhet som är anpassad just för dem.

Satsningen som fått extra resurser är ny, men det är tänkt att läxläsning och uppföljning av dagens lektioner ska bli naturliga inslag. Så försöker man utjämna livschanser i det område som Zlatan beskriver som ghettot.

ARTIKELN HANDLAR OM