ÅSIKT

Frack off - bryt inte skiffergas i Sverige

Fracking lämnar stora sår i naturen. Här vid en brytning nära Chippewa Falls i Wisconsin, USA.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Protester mot fracking i Boulder, Colorado.

Plötsligt pratar alla om fracking.

Det handlar alltså om utvinning av skiffergas. Frågan är glödhet. I USA har utvinningen av skiffergas lett till sjunkande energipriser och man pratar om en amerikansk återindustrialisering.

Och om USA kan, då vill EU följa efter. Storbritannien, Polen och Tyskland vill utvinna gasen, om inte annat för att kunna ersätta den som kommer från Ryssland. Man vet ju aldrig när Putin stänger av kranen.

Provborrningar

EU:s energikommissionär Günther Oettinger vill förenkla för länder som vill utvinna skiffergas och på den svenska östgötaslätten pågår redan provborrningar.

Det är inte en händelse att både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter i dag publicerar stora texter om skiffergas. Vi måste fortsätta att skriva och larma om den nya brytningen.

Det finns inga genvägar till mer energi. Skiffergasen är ett fossilt bränsle, låt er inte luras av dem som försöker kalla den för naturgas. Det finns inget naturligt med den här utvinningen.

Kemikaliebomb

Gasen utvinns med så kallad fracking, vilket innebär att en vertikal brunn borras ner till ett lager skiffer i marken.

Väl nere går borren sedan horisontellt in i skiffern.

Sedan trycker man in en blandning av vatten och kemikalier. När trycket släpper och vattnet stiger till ytan frigörs skiffergasen som då kan utvinnas.

Det här är ingen skräckbeskrivning. Den är hämtad från EU-kommissionens hemsida och den beskriver hur själva marken sprängs sönder med hjälp av en kemikaliebomb. De sista fossila bränslereserverna ska fram till vilket pris som helst.

Tunna lager

I USA råder redan baksmälla bland de bönder som sålde sina mineralrättigheter och fick förödd mark och förorenade vattendrag tillbaka.

I Sverige ligger alunskiffret ytligt och i tunna lager. Här går det inte att spränga loss gasen, men bolaget Gripen Oil & Gas har ändå mutat in stora områden av Östergötland för att utveckla nya metoder för utvinning av ytligt liggande skiffergas, berättar vd:n Stephen Crabtree i Dagens Nyheter.

Bolaget har också tillstånd att provborra i Vättern. Alunskiffret innehåller bland annat uran och ingen vet i dag vad som händer med dricksvattnet när man borrar i Vättern. Stephen Crabtree menar att man kommer att använda samma teknik som vid oljeborrning till havs och det vet man ju hur säker den är.

Alternativen

Precis som vid gruvdrift kan företag göra lite hur som helst här i Sverige. Det som finns under markytan ägs av staten och regeringen tror på marknadskrafterna. Vi måste få en ny miljödebatt, skiffergas får inte tränga undan de alternativa energikällorna.

I Storbritannien protesterar befolkningen med skyltar: frack off. Försvinn.

Just det, om själva marken sprängs bort har vi ingenting att bygga samhället på.

ARTIKELN HANDLAR OM